Vorige pagina    PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

Algemene instellingenDit dialoogvenster helpt u bij het instellen van het gedrag van PDFtoMusic. Aarzel vooral niet om de vele mogelijkheden uit te proberen. Zij kunnen bijzonder nuttig zijn.

Starten
Document
Waarschuwingen
MusicXML
Exporteren
Batchverwerking
Symbolen of glyphen

Starten

Documenten automatisch laden bij het opstarten
Indien aangevinkt op het moment dat de toepassing start, dan worden documenten die open stonden gedurende het laatste gebruik automatisch opnieuw geladen. U kunt op ieder moment de verwerking onderbreken. Dit kan door het venster te sluiten, of door het indrukken van de "Esc"-toets. U wordt dan gevraagd of u het verwerken daadwerkelijk wilt annuleren.

Open de bestandskiezer bij het opstarten
Indien aangevinkt op het moment dat de toepassing start en er is dan geen document geladen, dan wordt de bestandskiezer automatisch geopend. U kunt dan een bestand kiezen dat vervolgens geladen moet worden.

Detecteer nieuwe versie van het programma
Indien aangevinkt, dan krijgt u automatisch een bericht als er een nieuwe versie van het programma beschikbaar is.

Document

Sla de correcties op in het PDF-bestand
Indien aangevinkt, dan worden de veranderingen die u in het PDF-bestand heeft aangebracht opgeslagen in het PDF-bestand zelf.
Als hij niet is aangevinkt, dan worden de veranderingen opgeslagen in een apart bestand. Dit bestand staat in de "Corrections" map in uw gebruikersomgeving.

Opmerking: zie ook het hoofdstuk over de verschillende opslagmethoden voor bestanden.

Maak een reservekopie van het oorspronkelijke PDF-document
Als de veranderingen in het PDF-bestand worden opgeslagen, dan kunt u ook een reservekopie maken. Er wordt dan een .bak.pdf bestand aangemaakt, die een kopie is van het originele PDF-bestand. U wordt aangeraden om dit te doen.

Automatisch de lade openen
Indien aangevinkt, dan wordt de lade automatisch geopend, zodra een document meer dan ťťn pagina heeft.

Open schermvullend
Indien aangevinkt, dan wordt het documentvenster over het hele scherm uitgebreid.

Automatisch inschakelen Virtual Singer
U kunt aangeven of Virtual Singer wel of niet actief moet zijn.

Automatisch inschakelen MyrSynth
Indien aangevinkt en indien mogelijk, dan worden de instrumenten afgespeeld door gebruik te maken van MyrSynth. Dit is onze hoogwaardige fysiek gemodelleerde synthesizer.

Weergave herkenningsresultaten
Indien aangevinkt, dan worden de herkenningsresultaten weergegeven, zodra het document geladen is.

Opmerking: u kunt dit ook activeren of deactiveren via het "Beeld" menu.

Hoge resolutie
Deze keuze kunt u maken in het "Pas correcties toe" drop-down menu onderaan het venster. Indien aangevinkt, dan worden alle documenten in een hoge resolutie geladen.

Opmerking: u kunt dit ook activeren of deactiveren in voor ieder individueel document via het "Corrigeren" menu.

Waarschuw als ingesloten lettertypen ontbreken
Sommige PDF-bestanden missen het lettertype waarmee zij de tekens weergeven. Het lettertype is niet ingesloten. PDFtoMusic kan u bij het verwerken van een dergelijk bestand hiervoor waarschuwen.

Volledig pad in de documenttitel
Indien aangevinkt, dan wordt het volledige pad naar het PDF-bestand weergegeven in de titel van het documentvenster.

Speel muziek automatisch
De muziek wordt afgespeeld, zodra het PDF-bestand volledig verwerkt is.

Speel geluid bij het eindigen van de verwerking
In dit drop-down menu kunt u het geluid kiezen dat afgespeeld zal worden, zodra het PDF-bestand volledig verwerkt is.

Pas correcties toe drop-down menu
Dit venster definieert de standaard instellingen voor het "Corrigeren" menu, zodra een nieuw PDF-bestand wordt verwerkt. Ieder onderwerp kan
tot op document niveau geactiveerd of gedeactiveerd worden.


Waarschuwingen
Toon de verwerkingsfouten in een tekstvenster
Zodra PDFtoMusic een fout vindt tijdens het verwerken van een document, dan zal het een klein icoon op het document tonen. Dit icoon vertegenwoordigt ieder onderwerp dat u in het "Waarschuwingen" paneel heeft aangevinkt.
Tegelijkertijd kan PDFtoMusic een lijst van alle fouten maken. Deze lijst wordt getoond in een apart venster (met een roze achtergrond). Als u met de rechtermuisknop op dit venster klikt, dan wordt een contextueel menu geopend waarmee u de inhoud van het tekstvenster kunt wissen, opslaan of afdrukken.

De volgende checkboxen helpen u om sommige fouten niet te tonen (let wel op: deze fouten zijn er nog wel, maar zij worden niet weergegeven).

Toon "Niet mogelijk om een waardestreep toe te passen"
PDFtoMusic herkent een teken dat eruitziet als een waardestreep. Hij kon echter geen muzieksymbool vinden dat voldoende dichtbij staat om de waardestreep daadwerkelijk toe te passen.

Toon "Niet mogelijk om een ornament toe te passen"
PDFtoMusic vond een teken dat eruitzag als een nootornament, maar hij kon geen noot vinden die voldoende dichtbij stond.

Toon "Niet mogelijk om een (verbindings)boog toe te passen"
PDFtoMusic herkende de vorm van een boog (of een verbindingsboog), maar hij kon de begin- of de eindnoot niet vinden. Hierdoor kon hij de (verbindings)boog niet toepassen.

Toon "Niet mogelijk om een maat te vinden voor dit symbool"
PDFtoMusic herkende een muzikaal teken in het document, maar hij kon hem niet aan enige maat toekennen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij sommige indicatoren voor maataanduidingen: deze zijn geplaatst als herinnering aan het begin van een nieuwe regel.

Toon "Niet mogelijk om de referentienoot te vinden op de tabulatuur"
Als een document de tabulaturen voor gefrette instrumenten toont, dan schat PDFtoMusic de tijdsduur van de noten op de tabulatuur in op basis van een vergelijking met de overeenkomstige noot op de normale notenbalk. Als PDFtoMusic deze referentienoot niet kan vinden, dan treedt deze fout op.

Toon "Onjuiste tijdsduur van de maat"
Als er meerde notenbalken aanwezig zijn in een enkel systeem (een groep van notenbalken), dan controleert PDFtoMusic of de tijdsduur van iedere maat consistent is. Zodra PDFtoMusic een verschil bemerkt in de tijdsduur van de maat, dan wordt deze fout aangemaakt. Hij kan optreden onder deze omstandigheden:

    . PDFtoMusic heeft eerder een foute berekening gemaakt bij het bepalen van de tijdsduur van een symbool, of bij het lokaliseren van akkoorden binnen een maat (vooral als noten in een akkoord niet correct verticaal uitgelijnd zijn).

   . Er is een fout in de notatie van het brondocument. Dit kan van vele factoren afhangen. Hieronder valt ook de nauwkeurigheid van het programma waarmee het PDF-bestand werd aangemaakt.

In sommige gevallen kan PDFtoMusic twee noten die horizontaal dicht bij elkaar staan interpreteren als twee noten in een akkoord.
Als u de verschillende opties in het "Corrigeren" menu niet aanvinkt, dan kunt u het weergeven van specifieke typen van fouten deactiveren, die anders bij met aangevinkte "Onjuiste tijdsduur van de maat" weergegeven zouden worden.

MusicXML

Hier volgen de keuzen die u kunt maken bij het aanmaken van MusicXML-bestanden.

Maak extensies op het MusicXML-formaat mogelijk
PDFtoMusic Pro is gebaseerd op het MusicXML formaat. U kunt een MusicXML-bestand dat met PDFtoMusic Pro is aangemaakt in Melody Assistant of Harmony Assistant importeren. U moet dan wel de respectievelijke versies 7.3 of 9.3 (of hoger) gebruiken.

MusicXML is behoorlijk compleet. MusicXML kan noten, notenbalken, dynamiek, sleutels en vele andere muziekobjecten opslaan. Toch kan het niet alle objecten hanteren die in partituren gevonden kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn sommige figuren, informatie over welk geluid gebruikt moet worden om een notenbalk af te spelen, de taal van de liedtekst, enzovoorts. Dit soort objecten is geen onderdeel van de standaard MusicXML specificatie. Conform een overeenkomst die Myriad met het het MusicXML-team heeft, is er een aantal specifieke commando's aangebracht in het MusicXML formaat. PDFtoMusic kan dit soort objecten opslaan op een niet-standaard manier in het MusicXML bestand. Deze opslag heeft geen gevolgen voor het gebruik van het MusicXML-bestand. De meeste toepassingen die de standaard volgen, zullen dit soort toevoegingen negeren of, in het beste geval, verwerken.
Als u niet wilt dat deze extensies gebruikt worden, dan kunt u het beste deze checkbox niet aanvinken.

Maak een MusicXML-bestand mogelijk, ook als er geen muziekgegevens zijn binnengehaald
PDFtoMusic leest een willekeurig PDF-document in en begint vervolgens te zoeken naar partituurgegevens. Als hij er geen kan vinden, bijvoorbeeld omdat u aan PDFtoMusic per ongeluk een salarisslip hebt aangeboden, dan wordt u via een waarschuwingsvenster gemeld dat er geen muziekdata in het bestand werd gevonden.
Dit kan ook gebeuren als het PDF-document wel een partituur bevat, maar geen elementaire grafische objecten. De partituur is bijvoorbeeld eerder als een scan aangemaakt.
Als u deze checkbox aanvinkt, dan dwingt u af dat PDFtoMusic een MusicXML-bestand aanmaakt, ook al wordt de data niet als muziekinformatie herkend.
Op dit moment kunnen alleen Harmony Assistant en Melody Assistant dergelijke MusicXML-documenten laden.

Exporteer maten gevuld met rust als lege maten
Deze checkbox helpt u voorkomen dat in het MusicXML-bestand maten zitten met rusten die de maten helemaal vullen. Deze maten zullen door het inlezende programma geÔnterpreteerd worden als maten die gevuld zijn met een "logische" rust, in plaats van met een "fysieke" rust. In sommige gevallen kan dit het bewerkingsproces vereenvoudigen.

Gebruik MusicXML v2.0 formaat
Als deze checkbox is aangevinkt, dan wordt de export in het MusicXML versie 2.0 formaat gedaan.
Dit formaat is geavanceerder. U kunt hier meer informatie over de weergave van de partituur in opslaan, maar hij kan mogelijk niet door alle muzieknotatieprogramma's worden ingelezen.

Exporteren

De instellingen van het exporteren hebben geen invloed op de batchverwerking. Batchverwerking heeft zijn eigen instellingen.
Zodra u een PDF-bestand inleest, dan analyseert PDFtoMusic het bestand automatisch. Vervolgens kan het bestand in verschillende formaten worden geŽxporteerd. Het geŽxporteerde bestand kan daarna geopend worden met een andere toepassing. De volgende keuzen zijn beschikbaar onder het "Exporteren" paneel:

Exporteer automatisch alle geopende bestanden
Deze checkbox activeert of deactiveert de automatische export.

"Naar map"
Zodra het automatische exporteren is aangevinkt, dan kan deze optie gebruikt worden om het pad naar de exportmap aan te geven. In deze map worden de resultaatdocumenten opgeslagen.

Klik op de "Wijzigen" knop om een ander pad te kiezen.

"Bestandsformaat"
Dit pop-up menu helpt u om het exportformaat te kunnen kiezen (conform de appendix over de formaatbeschrijving)

Exporteer de pagina-instellingen niet
Als deze checkbox aangevinkt is, dan worden de maatgrootte, de ruimte tussen de notenbalken, de pagina-onderbrekingen en de objecten die aan een pagina gekoppeld zijn niet geŽxporteerd. Het aantal maten voor iedere regel is 4. Deze instelling gebeurt automatisch als PDFtoMusic de opdracht krijgt om een beperkt aantal delen te exporteren.

Open geŽxporteerde bestanden automatisch
Als deze checkbox is aangevinkt, dan wordt ieder geŽxporteerd document automatisch geopend door het programma dat u heeft opgegeven (uiteraard kan het geselecteerde programma dit soort bestanden daadwerkelijk lezen).

De "Bewerken" knop helpt u om de toepassing te kiezen die gebruikt moet worden om de geŽxporteerde bestanden te kunnen inlezen.
De "Wissen" knop helpt u om aan te geven dat u een zeker formaat niet verwerkt wilt hebben.
 

Batchverwerking

Als PDFtoMusic een groep van PDF-bestanden moet verwerken via de "Batchverwerking", dan kunnen er soms waarschuwingen opkomen tijdens het verwerkingsproces. Als deze checkbox aangevinkt is, dan worden de vensters met meldingen na een paar seconden automatisch gesloten. Het verwerkingsproces wordt dan niet gestopt en kan nu afgemaakt worden.

Symbolen of glyphen

PDFtoMusic gebruikt optische herkenningsalgoritmen op de muzieklettertypen om de betekenis van ieder teken te achterhalen.

Sla symbolen (glyphen) in een cache op
Als deze checkbox is aangevinkt, dan worden symbolen die eerder al verwerkt waren nu nůg sneller verwerkt.
Let op: het aanvinken van deze optie kan leiden tot een groter gebruik van het geheugen door de computer.

Wis lettertypecache bij het afsluiten
Als deze checkbox niet is aangevinkt, dan worden de symbolen (glyphen) tussen de verschillende sessies behouden.
Als u de checkbox niet aanvinkt, dan kan dit leiden tot een groter gebruik van het geheugen door de computer.

Opmerking: de symbolencache is aanwezig in de voorkeuren map:
"Myriad Preferences/PDFtoMusic/GlyphesData". Voer alstublieft geen enkele actie uit in deze map, zolang PDFtoMusic draait.(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden