Vorige pagina    PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Algemeen
Archief
Wijzig
Uitvoeren
Beeld
Corrigeren
Instellingen
Vensters
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

"Archief" menu


Open

Een venster wordt nu geopend, waarin u een PDF-bestand dat op uw harde schijf staat, kunt kiezen. Dit bestand wordt nu geladen en geanalyseerd. Er zijn verschillende iconen die het verwerkingsproces tonen. U kunt de verwerking op ieder moment annuleren door het documentvenster te sluiten, of door de Esc-toets in te drukken. U wordt vervolgens gevraagd om het annuleren te bevestigen.

Open recent bestand

In dit menu toont PDFtoMusic de 32 laatst geladen PDF-bestanden. De onderste menuoptie wist deze lijst.Zoek op internet

U kunt nu naar PDF-bestanden op het internet zoeken. U gebruikt hiervoor Kooplet.

Sluiten

Het bovenliggende document wordt nu gesloten. Als u veranderingen aan het document heeft aangebracht en deze zijn nog niet opgeslagen, dan vraagt het programma om dit te bevestigen.

Opslaan

Dit onderliggende menu is alleen actief als er veranderingen in het bovenliggende document zijn aangebracht.
De veranderingen die u in het PDF-document heeft aangebracht, worden nu opgeslagen. Dit kan in het PDF-document zelf zijn, of in een ander bestand (dit hangt af van de instellingen in het "Document" paneel onder "Instellingen>Voorkeuren").

Opslaan als

Hiermee slaat u het PDF-document op onder een andere naam. De wijzigingen die u hebt toegepast worden hierbij ingebed.
U kunt hiermee, bijvoorbeeld, een afzonderlijke versie van het PDF-document opslaan. Uw aanpassingen zijn hierin zichtbaar, maar de originele versie blijft hierbij ongewijzigd.
Het is de enige manier om uw wijzigingen in een PDF-bestand op te slaan, als de instelling voor "Sla correcties op in het PDF-bestand" niet aangevinkt is in het Document paneel van het "Instellingen>Voorkeuren" venster.
Zie dit hoofdstuk voor meer informatie.

Eigenschappen


Deze menuoptie toont verschillende informatie over het PDF-bestand: de maker, de datum, de ingesloten lettertypen, enzovoorts.

Open met de editor


Het bovenliggende document wordt geëxporteerd (in een bestandsformaat dat gedefinieerd is in de voorkeuren voor PDFtoMusic). De export wordt vervolgens in het bijbehorende programma geopend.

Open PDF-archief met de editor


Het PDF-archief wordt geopend met de editor die in de PDFtoMusic voorkeuren is aangegeven.

Exporteer

Exporteert het bovenliggende document in één van de beschikbare bestandsformaten.
U kunt het aantal te exporteren pagina's selecteren. U kunt ook de delen kiezen.
Bekijk hiervoor het bestandsformaat hoofdstuk voor meer informatie.

Batch verwerking

Deze menuoptie helpt u bij het converteren van een batch van bestanden gedurende één enkele handeling. Allereerst moet u de bronmap kiezen. Hierin staan de PDF-bestanden die verwerkt zullen worden. U kiest vervolgens een doelmap, waarin de resultaatbestanden zullen worden opgeslagen.
- Een optie helpt u bij het aangeven dat de gegenereerde bestanden opgeslagen zullen worden in de bronmap;
- Een pop-up menu helpt u bij het kiezen van het exportformaat (zie het bestandsformaat hoofdstuk);
- Een optie zorgt ervoor dat PDFtoMusic ook bestanden verwerkt die in de onderliggende mappen van de bronmap zijn opgeslagen;
- Een andere optie voorkomt dat PDFtoMusic bestanden verwerkt, waarvan het resultaat zich al in de doelmap bevindt. Dit kan gebruikt worden als u een batchexport wilt annuleren en hem daarna opnieuw wilt laten opstarten;
- Een additionele optie bouwt dezelfde mappenboom uit de bronmap op in de doelmap.

U kunt de verwerking annuleren door op ieder moment het documentvenster te sluiten. Dit kunt u ook doen door de Esc-toets in te drukken. U wordt daarna gevraagd of u het annuleren wilt bevestigen.

Partiële verwerking


Hier geeft u het bereik op van de verwerkte pagina's. Dit wordt toegepast op alle documenten. Dit geldt ook voor eventuele batches die u verwerkt.

Printer instellingen (alleen MacIntosh)


De instellingen voor de printer. Hier kunt bijvoorbeeld de papiergrootte, de printer enzovoorts instellen.

Afdrukken


Het PDF-bestand wordt nu afgedrukt.


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden