Vorige pagina    PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Algemeen
Archief
Wijzig
Uitvoeren
Beeld
Corrigeren
Instellingen
Vensters
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

"Beeld" menu

Lade

Deze menukeuze is alleen actief als het document langer is dan één enkele pagina.
Hij activeert of deactiveert de lade die aan het document gerelateerd is. De lade toont de documentpagina's als miniaturen. U kunt naar iedere pagina gaan, door zijn miniatuur in de lade aan te klikken.

Opmerking: u kunt de lade automatisch laten openen, zodra een document geladen is. Hiertoe selecteert u de bijbehorende optie in het menu "Instellingen>Voorkeuren" onder het paneel "Document".

Rolweergave

Als deze weergave actief is, dan worden de verschillende systemen (notenbalkgroepen) niet over elkaar heen getoond, zoals bij echte muziekbladen, maar naast elkaar.

Resultaatherkenning

Als de resultaatherkenning actief is, dan toont PDFtoMusic alleen de symbolen die hij herkend heeft in het PDF document. De verschillende symbolen worden in kleur weergegeven:

        - noten en rusten: donkerblauw
        - sleutel, voortekening en maataanduiding: lichtblauw
        - enzovoorts.

Maatnummers


De maatnummers worden getoond. Als een maat nooit wordt weergegeven, dan wordt het maatnummer in een grijze kleur getoond. Dit kan gebeuren als een herhalingssymbool foutief is geschreven, of als er foutieve analyse is gemaakt. U kunt dit herstellen door in het menu "Beeld" de menukeuze "Af te spelen maten" aan te klikken.

Werkelijke grootte

Stelt het inzoomen van het document opnieuw in op 100%.

Dubbele grootte

Stelt het inzoomen van het document in op 200%.

Volledige breedte

Stelt de weergave van het document zodanig in, dat hij over de volle breedte van het venster wordt getoond.

Volledige pagina

Stelt de weergave van het documentvenster zodanig in, dat hij zoveel mogelijk ruimte van het scherm inneemt.

Inzoomen

Vergroot het inzoomen van het document.

Uitzoomen

Verkleint het inzoomen van het document.(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden