Vorige pagina    PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

Softwarelicentie


Non-profit verspreiding van de evaluatie versie van PDFtoMusic is toegestaan, zonder voorafgaande geschreven toestemming. Hierbij geldt wel dat de software niet op enige wijze wordt veranderd en dat de verspreiding in zijn geheel moet plaatsvinden (dus de applicatie, databestanden en alle bijbehorende documentatie).
Profit distributie van de software mag alleen na een voorafgaande geschreven overeenkomst met de auteurs. Dit kan een overeenkomst via de post, de fax of een e-mail zijn.

De volledige of geregistreerde versie

Als u de complete versie koopt van PDFtoMusic, dan accepteert u deze softwarelicentie.
De complete versie van PDFtoMusic wordt toegekend aan de gebruiker. De software wordt daarmee persoonlijk en is confidentieel. U kunt noch de geregistreerde kopie van de applicatie, noch het persoonlijke registratienummer op enigerlei wijze verspreiden.

De licentie heeft geen beperking in de tijd. Hij blijft geldig voor alle nieuwe versies van hetzelfde product.

De licentie is geldig voor slechts één gebruiker. Als u een geregistreerde versie van PDFtoMusic met meerdere gebruikers wilt delen, neem dan contact met ons op. U kunt bij ons een dergelijke licentie verkrijgen.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het niet distribueren van zijn persoonlijke registratienummer en van de geregistreerde kopie van de software.

Disclaimer

Op geen enkele manier zijn Myriad, de functionarissen, de directeuren, de medewerkers of de agenten aansprakelijk voor enige bijzondere, foutieve of opvolgende schade die voortvloeit uit het bezit, gebruik of misbruik van één van de producten.
Er kan geen uitwisseling, ook niet deels, plaatsvinden in termen van financiën, nadat de gebruiker zijn persoonlijke registratiecode heeft ontvangen en gelezen.
Myriad behoudt het recht om het persoonlijke registratienummer van de gebruiker ongeldig en onbruikbaar te maken op ieder moment na een illegale distributie van deze code, of een foutieve betaling voor de licentie van de software.
Op geen enkele manier is Myriad aansprakelijk voor enige directe of indirecte consequentie van de ongeldigheid of onbruikbaarheid van een persoonlijke registratiecode die volgt op een foutieve betaling of op de illegale distributie van de persoonlijke code.


Myriad Software, het Myriad Software logo, MyrScript, Harmony Assistant, Virtual Singer zijn handelsmerken van Myriad Software.
Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de U.S.A. en andere landen.
Windows is een handelsmerk van Microsoft, Inc., geregistreerd in the U.S.A. en andere landen.
Adobe, Adobe Illustator en Adobe Photoshop zijn handelsmerken van Adobe, Inc.,
geregistreerd in de U.S.A. en andere landen.


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden