Vorige pagina    PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

Command line versie


Met PDFtoMusic kunt u PDF-bestanden zowel beluisteren als converteren, zonder dat u daarbij gebruik hoeft te maken van de grafische gebruikersomgeving (GUI). PDFtoMusic wordt dan via de command line gedraaid.
De werking is dan speciaal gericht op visueel gehandicapten. Zij kunnen geen gebruik maken van de grafische gebruikersomgeving.

Op de Macintosh:
Zodra het programma geÔnstalleerd is, wordt ook het p2mp commando aangemaakt in de map van de applicatie.
Start de commandoprompt en voer nu in:
/Applications/p2mp gevolgd door de complete naam van het PDF-bestand dat u verwerkt wilt hebben.

Op Windows :

Een commando, genaamd p2mp, is beschikbaar in de installatiemap (C:\Program Files\PDFtoMusic of C:\Program Files\PDFtoMusic Pro. Let op: de map "Program Files" is "Program Files (x86) als u op 64 bits Windows werkt).
Vanuit het MS/DOS commandovenster navigeert u eerst naar deze map. U voert nu in:
p2mp gevolgd door de complete naam van het PDF-bestand dat u verwerkt wilt hebben.

Standaard wordt het resultaatbestand in dezelfde map geplaatst als het PDF-bestand.

Let op: de werking van dit programma is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het gebruik maken hiervan in een geautomatiseerd systeem voor een andere partij is streng verboden.

Hier volgen de beschikbare opties:

-h, --help toon deze help
-v language
(EN,FR) zet de uitgebreide uitvoer aan standaard: off
-firstpage nnn eerste pagina om te verwerken
standaard: 1
-lastpage nnn laatste pagina om te verwerken standaard: laatste pagina van het document
-password pass
wachtwoord voor een beveiligde PDF
standaard: none
-signal unique_id
zorg voor een uniek ID bij het bewerken als volgeling (zie onder deze tabel voor nadere details)
standaard: none
-pathdest target_folder pad naar de map waar de resultaatbestanden zullen worden aangemaakt
standaard: zelfde als het PDF-bestand
-format name XML,MXL,MYR,MID,KAR,           WAV,AIFF,MP3,OGG,BMP,              MYRWEB,SVG,SVGM,NONE  standaard: XML voor PDFtoMusic Pro, MYR voor PDFtoMusic
-multivoices n 0 of 1
standaard: 1
-chords n
0 of 1
standaard: 1
-enhancedchords n 0 of 1  
standaard: 1
-tuplets n
0 of 1 standaard: 1
-fingering n 0 of 1 standaard: 1
-keychanges n
0 of 1 standaard: 1
-timesignaturechanges n 0 of 1 standaard: 1
-lyrics n 0 of 1 standaard: 1
-sharedlyrics
0 of 1
standaard: 1
-clefshift n 0 of 1 standaard: 1
-complexlines n
0 of 1
standaard: 0
-thinbeams n
0 of 1
standaard: 0
-breakadjust n
0 of 1
standaard: 1
-multirest n 0 of 1 standaard: 1
-shortbar n 0 of 1 standaard: 0
-leadgerlines n 0 of 1 standaard: 1
-tempi n 0 of 1 standaard: 1
-dynamics n 0 of 1 standaard: 1
-groupname n 0 of 1 standaard: 1
-bracketgroup 0 of 1 standaard: 1
-modernnotation n 0 of 1 standaard: 1
-matchlevel n 0 of 3 standaard: 2
-highdef n 0 of 1 standaard: 0
-register xxxx xxxx is uw persoonlijke registratienummer
-vs n
Virtual Singer activiteit : 0 of 1
standaard: 1
-play het resultaat wordt afgespeeld, zodra het PDF-bestand verwerkt is
 
MyrWeb :
-mw_displayScore n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_embedAllViews n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_displayLyrics n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_exportMp3 n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_exportOgg n: 0 or 1
(standaard 0)
-mw_exportWav n: 0 or 1
(standaard 0)
-mw_seeKeyboard n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_embedOriginal n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_embedMXL n: 0 or 1
(standaard 0)
-mw_embedXML n: 0 or 1
(standaard 0)
-mw_embedMID n: 0 or 1
(standaard 0)
-mw_embedMYR n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_metronome n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_compressData n: 0 or 1
(standaard 1)
-mw_exportQuality n: 0 to 4
(standaard 2)
-mw_autoGroups n: 0 or 1
(standaard 0)
-mw_commands string


Bewerken als volgeling:


De "-signal" optie zorgt ervoor dat PDFtoMusic of PDFtoMusic Pro vanuit een ander programma gestart kan worden. Dat programma wordt het Moederproces genoemd.
Het resultaatbestand wordt gegenereerd in de opgegeven locatie van het PDF-bestand (met het volledige pad erbij).
Naast het resultaatbestand wordt nog een extra bestand aangemaakt, om het moederproces te informeren over de status van de bewerkingen. De parameter unique_id zorgt ervoor dat meerdere, gelijktijdig uitgevoerde taken die PDFtoMusic gebruiken (de dochterprocessen) elkaar niet zullen hinderen.
Unique_id zorgt voor de naamgeving van dit extra bestand. Het pad naar dit extra bestand wordt aangegeven met -pathdest.
Een voorbeeld: als het unique_id gelijk is aan "1962", dan maakt PDFtoMusic het bestand "C2F_1962.txt" aan. Dit bestand wordt bijgewerkt bij iedere stap van de verwerking. Het is aan het moederproces om regelmatig dit bestand in te lezen, om hem vervolgens direct te verwijderen.
Het bestand heeft de volgende tekst:
- !DONE!=xxx om aan te geven de verwerking is beŽindigd.

xxx kan de volgende waarde hebben:
0 Het resultaatbestand is succesvol aangemaakt
1 Het document is met een wachtwoord beveiligd
2 KopiŽren is niet toegestaan
3 De tekstuele encodering kan niet uit het bestand worden gehaald
4 Dit is geen PDF-bestand of het bestand is beschadigd
5 Er is geen verwerkbare muziekinformatie in dit bestand aanwezig

- !PID! = xxxx, waar xxxx het PDFtoMusic PID is (Process Identifier)
- De naam van de stap


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden