Vorige pagina    PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

Appendices


Bestandsformaten
Uw gebruikersmap
Snelkoppelingen toetsenbord
Nuttige links

Bestandsformaten

PDFtoMusic gebruikt verschillende bestandsformaten. Hier volgt een overzicht van ieder formaat.

Adobe PDF-formaat (.pdf)


Dit documentformaat werd ontwikkeld door Adobe. PDF staat voor "Portable Document Format". Het formaat vereenvoudigt het uitwisselen en verspreiden van een willekeurig document. Het formaat kan verschillende grafische objecten insluiten, van tekst tot en met figuren.
Dit formaat is de grondslag voor PDFtoMusic.

PDFtoMusic leest dit soort documenten in.

MusicXML-formaat (.xml)


Dit formaat werd ontwikkeld door Recordare en is vrijwel het formaat geworden voor de uitwisseling van bestanden tussen muzieknotatieprogramma's. Het formaat is gebaseerd op XML, een tekstueel beschrijvend formaat. Dit formaat wordt door een toenemend aantal muziekprogramma's ondersteund.
Om PDFtoMusic beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk gebruikers, is ook hier dit formaat gekozen als de grondslag voor de Pro versie van PDFtoMusic.

PDFtoMusic Pro kan MusicXML-bestanden schijven.

Dit formaat wordt niet ondersteund door PDFtoMusic, ofwel de "standaard" versie.

U kunt de Melody Player gebruiken om dit soort bestanden te lezen en hen als een bestand uit een samengestelde lijst te beluisteren.

Gecomprimeerd MusicXML-formaat (.mxl)


Dit is een ingepakte versie van het MusicXML-formaat. Dit soort bestanden kan verkregen worden door een MuxicXML-bestand in te pakken met zip en het resultaatbestand vervolgens te hernoemen van .zip naar .mxl.
Op dezelfde manier kan het originele MusicXML-bestand uit het .mxl bestand gehaald worden. Eerst hernoemt u hem tot .zip om hem vervolgens uit te pakken met ieder hulpmiddel dat zipbestanden aankan (zoals het oorspronkelijke unzip programma).

MusicXML is een beschrijvende tekst van de partituur. Dit soort bestanden kan tamelijk groot zijn. De .mxl bestanden kunnen nuttig zijn om bandbreedte te sparen, bijvoorbeeld bij het versturen van dit soort bestanden, of bij het plaatsen op een website.

PDFtoMusic Pro kan gecomprimeerde MusicXML bestanden schijven.

Dit formaat wordt niet ondersteund door PDFtoMusic, ofwel de "standaard" versie.

U kunt de Melody Player gebruiken om dit soort bestanden te lezen en hen als een bestand uit een samengestelde lijst te beluisteren.

Myr-formaat (.myr)


Dit is een propriŽtair formaat van Myriad. Het formaat wordt ondersteund door Melody Assistant en Harmony Assistant.
De muziekgerelateerde informatie wordt opgeslagen in de vorm van muzikale objecten.

PDFtoMusic Pro kan Myr-bestanden schijven.

U kunt de Melody Player gebruiken om dit soort bestanden te lezen en hen als een bestand uit een samengestelde lijst te beluisteren.


MyrWeb-formaat (.myrweb.html)


With this format, anybody can view and hear your score, without having to install anything on their computer or tablet beforehand.

A MyrWeb file can be sent by e-mail, or included directly in a Website without needing any special technical skill.

The dead simple score sharing format par excellence.


PDFtoMusic Pro kan Myrweb-bestanden schijven.

Dit formaat wordt niet ondersteund door PDFtoMusic, ofwel de "standaard" versie.

MIDI-formaat (.mid)


Dit formaat is gebaseerd op de MIDI uitwisselstandaard tussen elektronische muziekapparatuur (keyboards, synthesizers, expanders, enzovoorts). Het formaat bevat een beschrijving van de noten waaruit het muziekstuk is opgebouwd en de basisinformatie over de partituur. Let op: de details over de grafische verschijning, de lay-out van de pagina's, de weergave van de noten en de ornamenten worden niet opgeslagen. Het formaat is dus erg incompleet. Totdat MusicXML steeds breder wordt ingezet, is het vooralsnog het standaard uitwisselformaat tussen vrijwel alle muziekprogramma's.

PDFtoMusic kan MIDI-bestanden schrijven.

U kunt de Melody Player gebruiken om dit soort bestanden te lezen en hen als een bestand uit een samengestelde lijst te beluisteren.

Kar-formaat (.kar)


Feitelijk is dit een MIDI-formaat. Hieraan is een aantal additionele commando's toegevoegd om de liedteksten aan de bijbehorende notenbalken te kunnen koppelen. Oorspronkelijk werd dit formaat ontworpen om Karaoke partituren op te slaan (vandaar de naam).

PDFtoMusic kan Kar-bestanden schrijven.

U kunt Melody Player gebruiken om dit soort bestanden te lezen en hen als een bestand uit een samengestelde lijst te beluisteren.

Wav-formaat


Dit is een binair audio-formaat. Het formaat bevat stereo digitale audiodata. Het formaat is verliesvrij (lossless). Dit betekent dat hij kan worden geladen, uitgewisseld en opgeslagen zo vaak als men nodig heeft, zonder dat er een verlies aan kwaliteit optreedt (in tegenstelling tot MP3 of OGG bijvoorbeeld).

Oorspronkelijk werd dit formaat voor de pc ontworpen. Nu wordt hij ondersteund door vrijwel iedere geluidseditor of audiospeler en door software voor het branden van cd's.
Zodra PDFtoMusic dit soort bestanden aanmaakt, dan maakt hij daarbij gebruik van de digitale geluidsbibliotheek (d
e digital sound database) die op uw computer geÔnstalleerd is. U krijgt een betere kwaliteit als u gebruik maakt van de base GOLD geluidsbibliotheek.

PDFtoMusic kan Wav-bestanden schrijven.

AIFF-formaat (.aiff)


Dit is een binair audio-formaat. Het formaat bevat stereo digitale audiodata. Het formaat is verliesvrij (lossless). Dit betekent dat hij kan worden geladen, uitgewisseld en opgeslagen zo vaak als men nodig heeft, zonder dat er een verlies aan kwaliteit optreedt (in tegenstelling tot MP3 of OGG bijvoorbeeld).

Oorspronkelijk werd dit formaat voor de Macintosh ontworpen. Nu wordt hij ondersteund door vrijwel iedere geluidseditor of audiospeler en door software voor het branden van cd's.
Zodra PDFtoMusic dit soort bestanden aanmaakt, dan maakt hij daarbij gebruik van de digitale geluidsbibliotheek (d
e digital sound database) die op uw computer geÔnstalleerd is. U krijgt een betere kwaliteit als u gebruik maakt van de base GOLD geluidsbibliotheek.

PDFtoMusic kan AIFF-bestanden schrijven.

Mpeg-formaat (.mp3)


It's a binary audio format that contains stereo digital audio data. This format is compressed lossless, which means that it is shorter than an uncompressed format (wav,aiff) but can suffer from a slight loss of quality.

When PDFtoMusic generates this kind of file, it uses the digital sound database that has been installed on your computer. A better quality will be obtained when using the GOLD base.

PDFtoMusic kan Mp3-bestanden schrijven

Vorbis Ogg format (.ogg)


It's a binary audio format that contains stereo digital audio data. This format is compressed lossless, which means that it is shorter than an uncompressed format (wav,aiff) but can suffer from a slight loss of quality.

When PDFtoMusic generates this kind of file, it uses the digital sound database that has been installed on your computer. A better quality will be obtained when using the GOLD base.

PDFtoMusic kan Ogg-bestanden schrijven

BMP-formaat (.bmp)


Dit is een binair beeldformaat. De data wordt niet opgeslagen als een grafisch object, maar als een reeks van pixels.
Het formaat wordt ondersteund door vrijwel alle grafische bewerkingsprogramma's.

PDFtoMusic kan BMP-bestanden schrijven.

Svg-formaat (.svg)


It's a vector image format. It contains graphical objects in scalable form, enabling to zoom infinitely without loss of precision. These files can be included very easily in Web pages, or be viewed in a Web browser.

PDFtoMusic Pro kan Svg-bestanden schijven.

Dit formaat wordt niet ondersteund door PDFtoMusic, ofwel de "standaard" versie.

Multi-page svg format (.svg)


It's an SVG export of all the score pages at once, side by side. Mainly designed to be displayed in a Web page, this format will let Webmasters easily display a mullti-page score in a web page area (div)

PDFtoMusic Pro kan Svg-bestanden schijven.

Dit formaat wordt niet ondersteund door PDFtoMusic, ofwel de "standaard" versie.

De structuur van uw gebruikersmap

De gebruikersmap bevat de bestanden die met PDFtoMusic zijn aangemaakt. Wij raden u aan om regelmatig back-up kopieŽn van deze map te maken.

Deze map is aangemaakt in uw normale map voor documenten, en wel in de onderliggende "Myriad Documents/PDFtoMusic" map.

De onderliggende mappen zijn:

"Correction": als u aangegeven heeft dat de correcties niet in het PDF-bestand mogen worden opgeslagen, dan worden zij in deze map opgeslagen. Er zal slechts ťťn correctiebestand zijn voor ieder veranderd PDF-bestand.

"Export": zodra het resultaat van een geÔmporteerd PDF-bestand automatisch wordt geŽxporteerd, dan wordt het resultaat standaard opgeslagen in deze map. U kunt de locatie hiervan wijzigen in de algemene voorkeuren onder het "Exporteren" paneel.

"OCRCorrection": zodra u het resultaat van de optische herkenning van letters wijzigt, dan worden in deze map de bijbehorende databases aangemaakt.

Snelkoppelingen toetsenbord

Naast de snelkoppelingen voor de verschillende keuzen in de menu's, zijn er nog een aantal toetsen die bepaalde handelingen uitvoeren:

Spatiebalk: start en stopt het afspelen van de muziek
Neergaande pijl: ga door naar de volgende pagina
Opgaande pijl: ga terug naar de vorige pagina
Esc: annuleert de verwerking van het huidige bestand

Nuttige links

Hier volgt een lijst van websites waar u PDF-bestanden met muziek kunt downloaden:

http://dirk.meineke.free.fr
http://icking-music-archive.org
http://www.cpdl.org
http:// www.solovoces.com
http:// www.sheetmusicnotes.com
http:// www.score-on-line.com
http:// www.oldmusicproject.com
http:// www.free-scores.org
http:// www.eythorsson.com
http:// www.guitarpixel.com
http:// www.cs.nott.ac.uk/~ef/music/
http:// www.mutopiaproject.org
http:// www.jazzbank.com
http:// www.evatoller.pp.se
http:// www.kantoreiarchiv.de


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden