Vorige pagina    PDFtoMusic    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Zoeken met Kooplet
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

HulpmiddelenGeen enkel herkenningsalgoritme kan 100% betrouwbaar zijn. Als u fouten in de verwerking tegenkomt, dan biedt PDFtoMusic u een aantal hulpmiddelen om de fouten te herstellen.

Lettertypen
Symbolen
Notenbalken en systemen


Lettertypen

PDFtoMusic haalt de lettertypen uit het PDF-document. Hiermee kan het programma het muziekblad "lezen". Bij het aanmaken van een PDF-document worden de lettertypen niet in het bestand opgeslagen, maar wel omgezet: alleen de gebruikte tekens worden ingesloten. De bestandsgrootte wordt daardoor kleiner. Ook de naam van het lettertype is geŽncodeerd. Er is feitelijk geen materiaal aanwezig, waardoor PDFtoMusic het lettertype zonder fouten zou kunnen achterhalen.

Sommige gedeelten van de tekst kunnen geschreven worden met het standaard lettertype (Times, Courier, enzovoorts), dat direct beheerd wordt door het PDF-formaat. Ook in dit soort gevallen is het lettertype niet in het PDF-bestand aanwezig en verschijnt hij ook niet op de lijst van herkende lettertypen.
 
Tijdens de eerste stap probeert PDFtoMusic een consistente naam voor het lettertype te bepalen. Hij zoekt hiervoor in zijn eigen database met bekende namen voor lettertypen. Zodra de naam bepaald is, wordt het lettertype vastgesteld als een "afgedwongen naam". U kunt dit niet veranderen.

Als de eerste stap nergens toe leidt, dan past PDFtoMusic toegespitste algoritmen toe om onderscheid te kunnen maken tussen tekst en de muzikale lettertypen. Lettertypen worden aangemerkt als "Tekst, automatisch" of als "Muziek, automatisch". Deze aanmerking kunt u wel wijzigen, via de "Corrigeren > Lettertypen" menukeuze. U kunt hier, bijvoorbeeld, een tekstueel lettertype in een muzikaal lettertype veranderen.

Tip: als u op een teken in het PDF-document dubbelklikt, dan wordt het volgende venster getoond. Het overeenkomstige lettertype wordt hierin geselecteerd.

 
 
 
Deze verandering kan alleen bij het document horen, of hij kan voor alle documenten gelden.
 
 
 
Als de verandering alleen bij het document hoort, dan wordt hij op alleen het huidige document toegepast.
Als de verandering voor alle documenten geldt, dan wordt iedere keer dat de naam van het lettertype wordt aangetroffen in een PDF-bestand hij aangemerkt als afgedwongen. Uiteraard moet dit hulpmiddel op het juiste moment worden toegepast. U kunt ook uw eigen database aanmaken met de lettertypen die het vaakst worden gevonden.
 
Let op: deze veranderingen worden in het PDF-document opgeslagen. Zij blijven behouden bij ieder gebruik van het bestand. Dit geldt ook als u het bestand aan een andere gebruiker stuurt.
In het laatste geval wordt de database met de namen van de lettertypen van de ontvanger niet gewijzigd.
 
Zodra de lettertypen gemarkeerd zijn als muzikaal of tekstueel, dan worden zij conform die markering door PDFtoMusic verwerkt.
 
De muzikale lettertypen worden optisch geanalyseerd. Dit gebeurt teken voor teken, om de individuele betekenis te kunnen achterhalen.
 
Bij tekstuele lettertypen is de verwerking anders. PDFtoMusic gebruikt eerst de Unicode data uit het PDF-bestand. Meestal is het resultaat consistent. Helaas omvatten sommige PDF-bestanden geen accurate Unicode data. Het resultaat is gemakkelijk te zien: de herkende tekst is volledig anders dan datgene wat in het PDF-bestand staat.

Hier is een voorbeeld. Dit ziet u in PDFtoMusic:
En zodra het resultaat geladen is in een programma voor muzieknotatie, dan ziet u dit:
PDFtoMusic helpt u hierbij door het "Tekst lettertype, met optische herkenning" bewerkbaar te maken. Zodra een lettertype op deze manier is gemarkeerd en er blijken fouten te zitten in de standaard optische herkenning (sommige tekens lijken erg op elkaar, zoals I en 1, O en 0, enzovoorts), dan kunt u een toetsaanslag koppelen aan het betreffende teken. Hiertoe klikt u op het teken en u slaat vervolgens een toets op het toetsenbord aan. Het teken van deze toets wordt geassocieerd met het teken op het PDF-document. Vanaf dat moment wordt het resultaat van het herkenningsproces aangepast.

De tekens die u wijzigt verschijnen in een andere kleur op de voorbeeldweergave.
De veranderingen van de herkenning worden in een database opgeslagen. Zodra in een ander document een precies eender teken wordt aangetroffen, dan wordt hij automatisch in het gewijzigde teken veranderd. PDFtoMusic "leert" van uw wijzigingen, om uw werk steeds gemakkelijker te kunnen maken.

Om een Unicode teken in te kunnen voeren die niet op het toetsenbord staat, zoals bijvoorbeeld Grieks of Hebreeuws, dan houdt u de commando-toets (de Apple toets op de MacOS, of de Ctrl-toets op Windows) ingedrukt, terwijl u de Unicode waarde van het teken intoetst (hexadecimaal).
Een voorbeeld: Command+0394 toont het Griekse Delta in hoofdletter.
Een samenvatting van de Unicode waarden kunt u hier vinden: http://www.ssec.wisc.edu/~tomw/java/unicode.html
 
Tot slot geldt nog dat er lettertypen zijn die geen muzieksymbolen, cijfers of letters bevatten. Zij bevatten alleen afbeeldingen. Voorbeelden hiervan zijn indicatoren voor accordeon registers, gitaar akkoorddiagrammen, verfraaiingen enzovoorts.
In dit soort gevallen kunt u aangeven dat het lettertype als een afbeelding verwerkt moet worden.
Alle tekens van dit lettertype worden dan als afbeeldingen geÔnterpreteerd en als zodanig in het resultaatbestand geŽxporteerd.Zodra deze in Harmony Assistant zijn geÔmporteerd, dan ziet u:


Symbool corrigeren

Een muzikaal symbool verandert van kleur, zodra u de muisaanwijzer erboven plaatst:

 

 
Als u met de rechtermuisknop hierop dubbelklikt, dan opent u het contextuele menu dat bij het object behoort:

   
 

In dit menu kunt u de instellingen van het object veranderen. Dit kan erg handig zijn, vooral wanneer PDFtoMusic een bepaald muzieksymbool onjuist interpreteert.
Het rode kruis verwijdert het object uit de verwerking van PDFtoMusic.
Het groene kruis herstelt de oorspronkelijke instellingen van het object.

Om meerdere objecten tegelijk te selecteren, klik dan met de rechtermuisknop buiten al deze objecten en bepaal nu de grootte van de selectie. Alle objecten binnen dit gebied worden nu geselecteerd.
Om meerdere objecten aan de bestaande selectie toe te passen, klik dan op deze objecten met de Alt-toets ingedrukt.
Om meerdere objecten uit de bestaande selectie te halen, doe dan hetzelfde, maar dan met de Commando-toets ingedrukt.

Met het Wijzig menu kunt u ook alle objecten selecteren.

Alle veranderingen die u op een geselecteerd object toepast, worden ook toegepast op dezelfde objecten van dezelfde soort.

Notenbalken en systemen


Een muziekpartituur is opgebouwd uit meerdere pagina's. Iedere pagina toont de lijnen van de notenbalk, die als systemen bij elkaar horen. Deze systemen worden aangeduid met de verticale lijn aan de linkerkant.
Op iedere pagina kunnen er meerdere systemen zijn.

Zodra een uitvoerder niets uitvoert gedurende meerdere maten, dan wordt de overeenkomstige notenbalk binnen een systeem vaak weggelaten.
PDFtoMusic past complexe algoritmen toe om de notenbalken te kunnen "volgen" van het ene systeem naar een ander. Hij probeert vervolgens om al deze onderdelen samen te voegen.
U kunt het resultaat van deze samenvoeging veranderen, via de menukeuze "Corrigeren>Notenbalken en systemen".Tijdens deze verandering is de partituur in het grijs weergegeven. De systemen worden getoond als een blauwe verticale lijn. De systemen zijn genummerd als S1, S2 enzovoorts.

Tussen ieder systeem wordt een blauwe tube getoond. Hiermee kunt u de verschillende systemen samenvoegen.
Tussen twee samengevoegde notenbalken staat een schaar. Hiermee kunt u de systemen weer splitsen.

Klik op deze icoontjes om de bijbehorende bewerking toe te passen.


Als u dezelfde bewerking op de hele pagina, binnen het hele document of op dezelfde plaats op alle pagina's uitgevoerd wilt hebben, klik dan met de rechtermuisknop op het icoon. Kies nu de bewerking uit het contextuele menu.

Ieder gedeelte wordt gemarkeerd met een letter, mogelijk gevolgd door twee haken met daartussen zijn naam.
Als u een verandering heeft toegepast, dan wordt de naam in het groen weergegeven.
Als u op de blauwe driehoek klikt, dan wordt het contextuele menu dat bij het samenvoegen van de notenbalk bij het gedeelte hoort, geopend:
- Automatische berekening:
Annuleert een toegepaste verandering. De koppeling tussen de notenbalk en het gedeelte wordt nu opnieuw door PDFtoMusic berekend.

- Uitsluiten van berekening:
De notenbalk zal genegeerd worden. U kunt hiermee een notenbalk buiten de berekening houden. Hij wordt dan ook niet geŽxporteerd.

- De lijst met gedeelten:
Kies in deze lijst het gedeelte waarmee u de notenbalk wilt koppelen.

- Maak een nieuw gedeelte:
Hiermee maakt u een nieuw gedeelte aan. U koppelt de notenbalk hieraan.

Als de fout die u hiermee probeert te herstellen zich op alle pagina's bevindt, klik dan met de rechtermuisknop op de naam van de notenbalk. Het contextuele menu wordt nu geopend. Pas vervolgens de bewerking op de huidige pagina toe op alle pagina's binnen het document.


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden