Vorige pagina    PDFtoMusic    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Algemeen
Archief
Wijzig
Uitvoeren
Beeld
Corrigeren
Instellingen
Vensters
Document
Algemene instellingen
Zoeken met Kooplet
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

"Uitvoeren" Menu


Afspelen

Speelt de hele partituur of het geselecteerde deel daarvan af.

Pauze

Pauzeert het afspelen van de muziek. U kunt de muziek daarna op dit punt verder laten gaan.

Stoppen

Stopt het afspelen van de muziek. Als de muziek opnieuw gestart wordt, dan begint hij vanaf het begin.

Volume

Hiermee stelt u het volume van het geluid in.

Tempo

U kunt hier het tempo (of de afspeelsnelheid) van de muziek instellen.

Af te spelen maten


U geeft de maten die u af wilt spelen aan. Dit kan een individuele maat zijn, zoals "8,10,11,13,14,6", of een groep van maten, zoals "2-12", die dan allen gespeeld worden.
De maat, of de groep van maten die op dit moment bewerkt wordt, is aangegeven op het document.

Herhalen


Sta het herhalen van het hele document toe. Dit geldt ook voor een geselecteerd deel daarvan.

Virtual Singer

U kunt hier aangeven of u de liedteksten door Virtual Singer gezongen wilt hebben, of dat zij door een instrument afgespeeld moeten worden.


Number of measures before music start


These measures before the music start with the metronome. Metronome state is ignored.


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden