Vorige pagina    PDFtoMusic    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Zoeken met Kooplet
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

Kooplet

Inleiding

Kooplet is een zoekmachine die gespecialiseerd is in het vinden van muziek partituren.

Vanuit een patroon van noten kan Kooplet een lijst documenten van het internet tonen, waarvan een ieder dit patroon bevat. De bestanden die verwerkt worden bevatten allen de benodigde informatie om bewerkbare partituur ingezet te worden. Zo worden bijvoorbeeld digitale audio formaten (WAV, AIFFf, MP3 enzovoorts) genegeerd.
Kooplet geeft weer wel links naar bestanden in de formaten Myr, PDF, Mu3, Mus, XML, MXL, Abc, Etf, Tef, Nwc, Enc, Tab, Mid, Kar, Mod, S3m, Cmf, Sty, Rhp, Etf, Gp5, Gp4, Gp3 of Gtp.
PDF bestanden kunnen door PDFtoMusic of PDFtoMusic Pro worden ingelezen. De anderen kunnen direct in Harmony Assistant worden ge´mporteerd.
Als u op de "Play" knop onderaan de zoekresultaten klikt, dan hoort u het nootpatroon binnen de gevonden bestanden.

Er zijn drie zoekmogelijkheden beschikbaar. Zij kunnen met het eerste icoon uit de werkbalk worden gekozen:

- Zoek naar een toonhoogte, onafhankelijk van het ritme

- Zoek naar een ritme, onafhankelijk van de toonhoogte

- Zoek naar zowel de toonhoogte als het ritme
 
Het is ook mogelijk om in de bestanden met muziek partituren naar tekst te zoeken. Dit geldt voor zowel de titel als voor de commentaren en de liedteksten.

Als een tekst en een muziekpatroon worden ingevoerd, dan komen de gevonden documenten overeen met zowel de tekst en het patroon.

In tegenstelling tot andere algemene zoekmachines, haalt Kooplet de informatie uit de inhoud van de muziekbestanden.

De documenten worden niet op de Kooplet servers opgeslagen. Zij blijven op de site staan waar zij werden gevonden. Dit betekent dat als u het document downloadt of bekijkt, u dit direct vanuit de originele site doet.

De werkbalk

De werkbalk verandert afhankelijk van de gebruikte zoekmethode. Zij verandert ook als u noten of rusten enzovoorts invoegt.
Van links naar rechts kunt u het volgende vinden:

- De wijze van zoeken
- Starten en stoppen van het ingevoegde patroon
- Wissen van het hele patroon
- Invoer van het patroon vanuit een microfoon (experimenteel)
- Invoeren van noten met het kruissymbool
- Noot / Rust invoer
- Tijdsduur van de symbolen
- Punteer modus

Tips

U kunt symbolen invoegen door op het virtuele toetsenbord te klikken.
Als u het toetsenbord of de notenbalk met de Shift-toets ingedrukt aanklikt, dan hoort u de noot zonder dat hij daadwerkelijk ingevoegd wordt.
Als u op een symbool klikt, terwijl u de Alt-toets ingedrukt houdt, dan wordt dat symbool verwijderd.
Als de noten in het actieve document geselecteerd zijn, voordat u Kooplet aanzette, dan worden deze noten gebruikt als zoekpatroon.

Geavanceerd zoeken

Als u naar een tekst zoekt en deze tekst tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, dan zal naar deze woorden in de opgegeven volgorde worden gezocht. Zonder aanhalingstekens wordt er ook gezocht naar deze woorden, maar dan in een willekeurige volgorde.
Als u bijvoorbeeld zoekt naar een partituur die "boom met limoenen" bevat en u zoekt met de aanhalingstekens erbij, dan vindt u partituren die eveneens "boom met limoenen" bevatten. Maar u vindt dus geen partituren die "Limoenen met boom" bevatten.

Als u een minus symbool voor een woord plaatst, dan mag dit woord niet in de documenttekst voorkomen.
Als u bijvoorbeeld zoekt naar Ave Maria -Gounod, dan vindt u bestanden die de woorden Ave en Maria bevatten, maar er zit er geen bij die het woord Gounod bevat.(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden