Vorige pagina    PDFtoMusic    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Zoeken met Kooplet
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

Het documentvenster


PDFtoMusic toont Adobe PDF-bestanden als documenten. Er kunnen verschillende documenten gelijktijdig geladen worden.

Algemene punten
De werkbalk
De lade
Opslaan van bestanden


Algemene punten

Tijdens het laden en verwerken van een PDF-bestand, wordt de voortgang door middel van icoontjes zichtbaar gemaakt. U kunt de verwerking annuleren op ieder moment, door op de "Esc" toets te drukken, of door het venster te sluiten.

Zodra de analyse compleet is, wordt het PDF-bestand in het documentvenster getoond.

De werkbalk

Met de werkbalk die bovenaan het documentvenster wordt weergegeven, kunt u verschillende handelingen verrichten. U kunt de muziek afspelen, navigeren binnen de partituur, het afspelen pauzeren en weer opstarten en het volume of het tempo (de afspeelsnelheid) aanpassen.Tips:
  • Om het afspelen te starten of te pauzeren, druk dan de spatiebalk in;
  • Om de "herhalingen" te starten, druk dan op de "*" toets;
  • Om voorwaarts te gaan, druk dan op de "+" toets;
  • Om terug te gaan, druk dan op de "-" toets;
  • Om het afspelen van de muziek te pauzeren, druk dan op de "=" toets;
  • Om van pagina te wisselen, druk dan op de "Page Up" of "Page Down" toets.
Als het document uit meerdere pagina's bestaat, dan helpen de volgende icoontjes u om naar de vorige of de volgende pagina te gaan. U kunt ook de verticale schuifbalk hiervoor gebruiken.

Het volgende icoontje verandert de vergroting van het document.

Het "Info" icoontje toont de informatie over het document. Deze informatie wordt uit het PDF-bestand gehaald. De informatie betreft: de titel, de auteur, de aanmaakdatum en het lettertype die in het document ingesloten zijn.

Als het Adobe PDF-document liedteksten omvat, dan is ook het "vogel" icoon actief. Klik op dit icoon om de Virtual Singer aan te zetten. De standaardinstelling hiervan staat in het het "Instellingen>Voorkeuren" venster onder het "Document" paneel.

Het "Exporteren" icoontje exporteert het muziekstuk in het huidige formaat voor exporteren. Dit formaat kan ingesteld worden in "Instellingen>Voorkeuren" onder het "Exporteren" paneel. U kunt echter ook een ander formaat kiezen, door bij de bestandsselectie de juiste extensie te kiezen. Als u bijvoorbeeld in het wave formaat wilt exporteren, dan eindigt u de bestandsnaam met ".WAV".
U kunt het exporteren op ieder moment annuleren door op de "Esc" toets te drukken.

Als u met de rechtermuisknop (of Shift + klik) op de werkbalk klikt, dan kunt u zijn voorkomen veranderen.
De "Instellingen" menukeuze helpt u bij het aanpassen van de werkbalk naar uw eigen wensen.

De lade

Als uw document meerdere pagina's heeft, dan opent of sluit het laatste icoontje de bijbehorende lade. Een lade is een tweede venster dat aan het hoofdvenster is gekoppeld. Het toont een algemeen overzicht van het document. Klik op de miniatuur om direct naar die pagina te gaan.
Als er fouten wordt gevonden, dan wordt een waarschuwingssignaal getoond. Hierop staat het aantal fouten op deze pagina.

drawer


Opslaan van bestanden

Zodra er aanpassingen aan het document zijn gemaakt, zoals een verandering van een instrument, het volume of de herkenning van de muzieksymbolen, dan kunt u deze opslaan. Zij blijven daardoor behouden zodra u het document later opnieuw opent.
Met PDFtoMusic kunt u kiezen tussen twee opslagwijzen, die in de algemene voorkeuren gekozen kunnen worden.

1- Sla de correcties op in het PDF-bestand

Als onder Instellingen > Voorkeuren bij het Document paneel de checkbox Sla de correcties op in het PDF-bestand is aangevinkt, dan wordt de data in het Adobe PDF-bestand zelf opgeslagen. Er wordt ook een back-up gemaakt. Dit heeft geen effect op de wijze waarop dit PDF-bestand door andere programma's wordt weergegeven.

Deze methode heeft als voordeel dat alle wijzigingen doorgegeven worden, zodra u dit bestand naar iemand anders verstuurt.

2- Sla de veranderingen in een apart bestand op

Als onder Instellingen > Voorkeuren bij het Document paneel de checkbox Sla de correcties op in het PDF-bestand niet is aangevinkt, dan wordt het originele Adobe PDF-bestand niet gewijzigd. Alle data wordt in een apart bestand opgeslagen. Dit bestand staat in de "Correction" map van uw eigen gebruikersomgeving.

Let op dat u nog steeds een PDF-bestand kunt aanmaken, waarin uw veranderingen zijn ingesloten. Hiertoe gebruikt u de menukeuze "Archief > Opslaan als".(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden