Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Algemene punten
Snelle werkwijze
Nootvormen
Gregoriaans
Jazz Scat
MIDI & ABC
Regels voor het schrijven
Technische achtergrond
Instellingen
SAMPA notatie
FAQ
Overzicht van de commando's
Real Singer
Bibliografie en dankwoord
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 
 
 

Virtual Singer

Jazz Scat


U kunt onzichtbare commando's toevoegen aan de liedteksten die bij een notenbalk horen. Deze commando's zorgen ervoor dat Virtual Singer automatisch "scat" lettergrepen zal zingen voor iedere noot die niet aan een lettergreep in de liedtekst is gekoppeld.

De onzichtbare commando's worden geschreven tussen vierkante haken.

Het commando [scat:xxxxxx] activeert deze zangmodus. De tekenreeks "xxxxxx" is het woord dat gezongen moet worden.

Als u dit commando aan het begin van een notenbalk schrijft, dan worden alle noten van die notenbalk op deze manier gezongen. Let op dat u meerdere [scat:xxxx] symbolen in een enkele notenbalk kunt aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat u op ieder moment de wijze waarop noten worden gezongen kunt veranderen.

Het commando [noscat] zet deze zangmodus uit.

Als u een enkel woord na [scat: plaatst, dan wordt dit woord voor iedere noot op de notenbalk gezongen. Als u bijvoorbeeld [scat:Doo] intypt, dan wordt het woord "Doo" voor iedere noot op de notenbalk gezongen.


Als u meerdere woorden die door een puntkomma gescheiden zijn tussen de haken plaatst, dan wordt het woord gekozen op basis van de toonhoogte. Als u bijvoorbeeld het commando [scat:C;D;E;F;G;A;B] intypt, dan zingt Virtual Singer de bijbehorende nootnamen. Als u twaalf woorden opschrijft, in plaats van zeven, dan worden de halve tonen van de noot gebruikt om het bijbehorende woord te kiezen.

U kunt in plaats van een enkel woord ook meerdere woorden opschrijven. Zij zijn dan door een komma  gescheiden. Zodra de bijbehorende noot of de halve toon is gevonden, dan wordt vervolgens een willekeurig woord uit deze reeks gekozen. 

    Waarschuwing! Het kiezen van het woord gebeurt willekeurig. De gezongen tekst zal dus iedere keer anders zijn.

Wellicht is u nu al opgevallen dat u deze methode kunt gebruiken om Jazz Scat te genereren. Dit gaat automatisch met een minimum aan inspanning.

Kies een notenbalk die een Jazz solo bevat. Stel de modus van deze notenbalk in als een "Notenbalk met liedtekst" en voer het volgende commando in de liedtekst in:

[scat:Pah;Doo;Bee;Wah,Tah;Poo;Dee;Bah;Woo,Too;Pee;Dah;Boo;Wee,Tee]

U krijgt nu een "scat" stem die afhangt van de toonhoogten: C wordt gezongen als "Pah", C# wordt gezongen als "Doo", D wordt gezongen als "Bee", E wordt willekeurig gezongen als "Wah" of "Tah", enzovoorts.

U kunt ook het volgende commando gebruiken:

   [scat:Poo,Pee,Doo,Dee,Wah]

Hiermee zorgt u ervoor dat het geluid willekeurig uit de lijst wordt gekozen. Dit is onafhankelijk van de toonhoogte.
 

Samenvatting: wat wordt bij een notenbalk gezongen?

  • Als de notenbalk liedteksten heeft, dan worden die gezogen;
  • Als de notenbalk er een is met liedteksten, terwijl de liedteksten leeg zijn, dan worden de noten gezongen als "La-La";
  • Als de notenbalk er een is met liedteksten, maar de liedteksten hebben alleen één commando, zoals bijvoorbeeld [Oooh], dan worden de noten met dat woord gezongen;
  • Als de notenbalk geen liedteksten heeft, maar is een balk met nootvormen, dan zullen de noten gezongen worden conform de geselecteerde zangmodus (vier of zeven nootvormen, met of zonder accidenties);
  • Als de notenbalk geen liedteksten heeft, maar wel Gregoriaans is, dan worden de noten gezongen als "La-La".


(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden