Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Algemene punten
Snelle werkwijze
Nootvormen
Gregoriaans
Jazz Scat
MIDI & ABC
Regels voor het schrijven
Technische achtergrond
Instellingen
SAMPA notatie
FAQ
Overzicht van de commando's
Real Singer
Bibliografie en dankwoord
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 
 
 

Virtual Singer

MIDI en ABC


Op het internet kunt u verschillende Midi of ABC bestanden met liedteksten kopen en/of downloaden. Zij hebben als extensie .KAR, .MID of .ABC.

Vanwege het bijbehorende kopieerrecht, kunnen wij dergelijke bestanden niet zonder de toestemming van de auteurs via onze website distribueren. Het heeft daarom geen zin om ons om dergelijke bestanden te vragen.

Sommige van deze bestanden volgen niet de regels die op de volgende pagina worden beschreven. Soms worden lettergrepen niet gekoppeld aan een noot, of de interpunctie wordt weggelaten, enzovoorts.

In dat soort gevallen kunt u Harmony of Melody gebruiken om de liedteksten te bewerken en te corrigeren. Daarbovenop is er in een MIDI bestand geen informatie opgenomen over de verbinding tussen de liedteksten en de notenbalken. Zodra u een Midi bestand importeert, wordt een dialoog geopend waar u zelf de liedteksten aan een notenbalk moet koppelen. Als deze dialoog meerdere keren wordt geopend, dan zijn er meerdere liedteksten in het MIDI bestand aangetroffen.

    Waarschuwing! Sommige auteurs van MIDI Karaoke bestanden gebruiken de liedtekstbalken om informatie over kopieerrecht of lijsten met akkoordnamen toe te voegen!

In de meest uitzonderlijke gevallen kan een MIDI bestand zelfs een liedtekst bevatten, die niet aan de melodie valt te koppelen. In dat soort gevallen is er geen eenvoudige manier om deze bestanden goed te laten werken.

Zowel Melody als Harmony markeren de meest voor de hand liggende notenbalken binnen de melodie met een *. Om u te helpen beslissen of u hem wilt behouden of juist niet, wordt het begin van de liedtekst weergegeven.

In het algemeen zal het klikken op "OK" voldoende zijn.

Uiteraard is er geen informatie over de stem die gebruikt moet worden beschikbaar in het MIDI bestand. Het programma gebruikt de standaard stem. De toonhoogte wordt aangepast aan de toonhoogten van de geselecteerde notenbalk.

Let erop dat de notenbalken van de melodie vaak meerdere octaven verschoven kunnen zijn. Virtual Singer staat toe dat u een octaaf verschuiving toepast op de stem, om de juiste toonhoogte te bereiken.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden