Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Algemene punten
Snelle werkwijze
Nootvormen
Gregoriaans
Jazz Scat
MIDI & ABC
Regels voor het schrijven
Technische achtergrond
Instellingen
Palet
Basis instellingen
Effect instellingen
Klankkleur instellingen
Bewerken van fonemen
SAMPA notatie
FAQ
Overzicht van de commando's
Real Singer
Bibliografie en dankwoord
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 
 
 

Virtual Singer

Instellingen van de stemsynthese

Virtual Singer palet


Zodra Virtual Singer is geïnstalleerd, heeft u binnen het vensters menu van Harmony en Melody toegang tot het bijbehorende palet. Dit palet toont het aantal zangers en de taal die door ieder van hen gebruikt wordt.

In het Virtual Singer palet kunt u op verschillende punten handelingen uitvoeren:

Activeren en deactiveren van Virtual Singer: het gekleurde licht in de linkerbovenhoek toont de status van Virtual Singer. Als u op deze lamp klikt, wordt zijn status gewijzigd. Zodra Virtual Singer geactiveerd is, worden notenbalken met liedteksten gezongen.

Zodra Virtual Singer geladen is, worden MIDI Karaoke bestanden of bestanden van oudere versies van Melody of Harmony automatisch geconverteerd.

Als Virtual Singer actief is, dan wordt een podium getoond. Iedere gezongen notenbalk wordt hier vertegenwoordigd door een persoon. Omdat Harmony en Melody meerdere gezongen notenbalken binnen hetzelfde document kunnen hebben, kan het zijn dat er meerdere personen op het podium staan.

De plaats op het podium geeft aan:
  • in laterale zin: de balans van de stem (stereofonisch gezien rechts of links)
  • met zijn diepte: het volume van de stem
Onder iedere persoon staat de naam van de bijbehorende notenbalk en een vlag die de taal die gezongen wordt aangeeft. U kunt meerdere notenbalken met meerdere talen in hetzelfde document gebruiken. Eerder zag u al dat het zelfs mogelijk is om meerdere talen op dezelfde notenbalk met liedteksten te hebben.
Als u op de persoon dubbelklikt, dan wordt het eenvoudige instellingen venster geopend. Een rechter muisklik (of Shift+klik op de Macintosh) op één van de personen opent een pop-up menu. Hierin kunt u:
  • De zanger activeren of deactiveren;
  • De foto van het icoon van de zanger wijzigen;
  • Het icoon van de zanger selecteren uit een vooraf gedefinieerde lijst.
Een klik op de vlag zorgt ervoor dat u de taal van de zanger kunt wijzigen.

Afstemmen van de berekeningswijze

Om een gezongen notenbalk te berekenen, moet Virtual Singer een niet zichtbare digitale audio track aanmaken. Alle steminformatie wordt hierin opgeslagen. Deze digitale track wordt afgespeeld door Melody en Harmony.
De berekening hiervan is tamelijk ingewikkeld en kan enkele tientallen seconden duren.
Onderaan het venster vindt u de schuifbalk voor deze berekening. U kunt hier bepalen of deze berekening af moet zijn voordat de muziek start (0% waarde) of dat een groot deel van de berekening uitgevoerd mag worden, terwijl de muziek afspeelt (100%).

Als het aantal gezongen notenbalken te groot is voor uw computer, of als uw computer niet snel genoeg is, dan is er geen tijd beschikbaar om de stemsynthese plaats te laten vinden, terwijl de muziek afspeelt. U zult dan afbrekingen horen in het gezongen deel. In dat geval kunt u de waarde voor de berekening verminderen om aan te geven dat de berekening verder moet zijn gegaan, vóórdat de muziek wordt afgespeeld.

Tip: Als u een document niet gebruikt, sluit hem dan. Zelfs op de achtergrond, ook als hij niet afgespeeld wordt, gebruikt een muziek document veel van het geheugen. Dit kan de stemsynthese vertragen.

Als er een notenbalk met nootvormen in uw document aanwezig is, dan staat er een een klein icoon met een kruis symbool op het palet van de Virtual Singer. Klik op dit symbool om aan te geven of de accidenties wel of niet gezongen moeten worden.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden