Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Presentaties

Inleiding

Een presentatie is een wijze van het tonen van hetzelfde document. De presentatie kan worden vastgelegd in het document zelf en het kan met het document worden opgeslagen.
De gebruiker kan snel schakelen tussen de ene presentatie en de andere. Hij kan presentaties toevoegen of verwijderen. Er is geen limiet aan het aantal presentaties dat aan een document kan worden gekoppeld.

Door verschillende presentaties te gebruiken, kan bijvoorbeeld een orkestrale partituur op een eenvoudige wijze worden aangemaakt. De partituur kan een overkoepelende presentatie hebben, waarin alle notenbalken voor alle uitvoerders staan, maar ook een presentatie voor de individuele spelers met ieder hun eigen instrument.
Uiteraard kunnen deze presentaties worden afgedrukt.

Opmerking: Presentaties die aan een document gerelateerd zijn, hebben de paginaweergave nodig: ze zijn daarom alleen beschikbaar in Harmony Assistant.
Als u met Melody Assistant een partituur laadt waarin meerdere presentaties zijn opgeslagen, dan krijgt u alleen de overkoepelende presentatie te zien. Een waarschuwing zal u hierop attent maken.

Bij het definiŽren van een presentatie kiest u de instellingen die hier specifiek voor zijn - naast die al afkomstig zijn uit de overkoepelende presentatie.

Als een instelling specifiek bij een presentatie behoort, dan wijzigt een verandering in de overkoepelende presentatie (of in een willekeurige andere presentatie) deze instelling niet.
Als een instelling niet specifiek bij een presentatie behoort, dan zal een wijziging in de overkoepelende presentatie ook deze weergave wijzigen. Dit geldt ook andersom.

De naam van de presentatie waar u naar kijkt, wordt weergegeven in de titel van het venster, direct na de bestandsnaam. Indien een specifieke presentatie-instelling wordt gewijzigd, dan wordt de naam van de presentatie weergegeven in de titel van het wijzigingsvenster. Als er geen naam wordt getoond, dan betekent dit dat u nu werkt met de overkoepelende presentatie. Alle wijzigingen die u dan aanbrengt, zullen automatisch worden overgenomen in alle presentaties die op basis van deze overkoepelende presentatie zijn gemaakt.

Instellingen

Muziek symbolen zoals noten, dynamiek, sleutelveranderingen, toonhoogten, tijdsaanduidingen enzovoorts, zijn gelijk in alle presentaties. Als u bijvoorbeeld een toonhoogte verandert, dan heeft dit gevolgen voor alle presentaties.

Een presentatie is in eerste instantie gedefinieerd door zijn naam, de notenbalken die in de presentatie zitten en zijn eigenschappen.

Balken in het document: Elke notenbalk in het document kan wel of niet worden getoond in een presentatie. Dit is de basisgedachte achter de presentaties. Een presentatie kan zoveel notenbalken omvatten als u wilt. Iedere notenbalk kan slechts ťťnmaal worden getoond in iedere presentatie.

Vertoon tempi: Tempo markeringen in de partituur zullen worden getoond in de eerste notenbalk van deze presentatie.

Vertoon algemene dynamiek: De algemene dynamiek (die voor alle notenbalken in de partituur geldt) zal worden weergegeven in de eerste notenbalk van deze presentatie.

Vertoon algemene teksten: Tekstobjecten die aan notenbalken gekoppeld zijn, zullen in de eerste notenbalk van deze presentatie getoond worden.

Titel, Componist en opmerkingen:  Een presentatie kan zijn eigen koptekst instellen ("Archief>Commentaar, titel, componist..." menu keuze). Dit is bijzonder handig wanneer bij het afdrukken gevraagd wordt welke informatie afgedrukt moet worden aan het begin van het document.

Pagina instelling: In de paginaweergave wordt een precieze weergave gegeven op het scherm van de pagina's die uitgedraaid zullen gaan worden. Van deze presentatie kunnen de eigen instellingen ("Archief > Printer eigenschappen..." menu optie) worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld de schaal van afdrukken, de koppen van de groepen, de marges, de kop en voet van een pagina enzovoorts ingesteld worden. Deze kunnen verschillend zijn tussen de verschillende presentaties.

Graveurweergave: Iedere presentatie herbergt zijn eigen instellingen voor de graveurweergave ("Partituur > Instellingen graveurweergave..." menuoptie). Let op: de regels over de spatiŽring kunnen verschillend zijn tussen de verschillende presentaties.

Partituur weergave instellingen: Iedere presentatie kan zijn eigen overkoepelende presentatie definiŽren ("Partituur > Vertoon instellingen..." menu optie): lijndikte, boog kromming, enzovoorts.

Fijnmazige uitlijning: Iedere presentatie kan zijn eigen precieze posities definiŽren: ruimte tussen de notenbalken, positie van de naam van de groepen enzovoorts.

Balk weergave instellingen: Iedere presentatie kan zijn eigen instellingen voor de weergave van notenbalk hebben (Notenbalk > Weergave notenbalk...): notatie grootte, standaard kleuren, enzovoorts. Uiteraard geldt dit alleen voor de notenbalken die in deze presentatie getoond worden.

Concertweergave: Iedere presentatie kan als instelling hebben dat de partituur getransponeerd is - of juist niet ("Opties > Vertoon getransponeerde partituur" menuoptie).

Groep symbolen: Iedere presentatie kan zijn eigen weergave en positie definiŽren voor de haken en accolades die groepen van notenbalken aangeven.


"Presentaties" menu

Het Presentaties menu maakt het u mogelijk om presentaties te bewerken (en bijvoorbeeld aan te maken). Daarnaast kunt u wisselen tussen de presentaties en er direct aan werken.

Aanmaken en bewerken van presentaties

Om een presentatie te bewerken, kiest u het menu "Presentaties > Bewerk...". Het venster dat nu opent is verdeeld in drie onderdelen: de Balken in het document, de Presentaties in het document, en de lijst van Balken in de presentatie.

Balken in het document

De namen van notenbalken worden weergegeven in de volgorde waarin zij in het document voorkomen. Omdat eenzelfde notenbalk maar ťťn keer in een presentatie kan voorkomen, zijn zij grijs gekleurd indien zij al eerder in de presentatie getoond worden.

Selecteer nu een notenbalk en klik op de knop "Voeg toe aan de presentatie". Deze notenbalk wordt nu toegevoegd aan de huidige presentatie. U kunt hiertoe ook dubbelklikken op de notenbalk. U kunt ook meerdere notenbalken selecteren door de Shift-toets ingedrukt te houden, terwijl u op meerdere notenbalken klikt.

De CreŽer presentatie van balken knop wist de presentatielijst en maakt vervolgens een presentatie voor iedere notenbalk.
De CreŽer presentatie van groepen knop wist de de presentatielijst en maakt vervolgens een presentatie aan voor iedere groep van notenbalken.

Presentaties in het document

Als u een presentatie aan het document toevoegt, dan wordt hij hier getoond. De volgorde van de presentaties kan worden veranderd: klik op de naam van een presentatie en sleep hem door de lijst naar de gewenste positie.

Verschillende knoppen maken het mogelijk om handelingen uit te voeren op lijst van presentaties. Zo kunt u een nieuwe presentatie aanmaken, de instellingen van een presentatie wijzigen, een bestaande presentatie kopiŽren, een geselecteerde presentatie wissen, alle presentaties wissen of de afdrukopties van een geselecteerde presentatie wijzigen.

Om de (afdruk)instellingen naar alle presentaties te kopiŽren, klikt u met de rechter muisknop op een presentatie. U kiest vervolgens de bijbehorende handeling uit het contextuele menu.

U kunt verschillende presentaties selecteren door de Shift-toets ingedrukt te houden en vervolgens de gewenste presentaties aan te klikken. Vervolgens kunt u de gewenste handelingen doorvoeren door op een willekeurige presentatie met de rechter muisknop te klikken. Alle handelingen worden doorgevoerd op de geselecteerde presentaties.

Balken in de presentatie

Dit is de lijst van notenbalken in de geselecteerde presentatie. Een knop maakt het u mogelijk om de geselecteerde notenbalk uit de presentatie te verwijderen. Dit verwijdert de notenbalk niet uit het document.

Tekstobjecten in presentaties

Standaard worden tekstobjecten die aan notenbalken gerelateerd zijn, getoond in alle presentaties die deze notenbalken omvatten.

Soms heeft een notenbalk tekstobjecten, maar is hij niet aanwezig in een presentatie. Als de presentatie als instelling heeft dat hij tekstobjecten moet tonen, dan worden de teksten van deze notenbalk getoond bij de eerstvolgende zichtbare notenbalk van de presentatie.

Wanneer u een tekstobject bewerkt, dan wordt een pop-up menu actief waarmee u deze tekst aan een presentatie zal kunnen toekennen. Dit geldt voor alle presentaties, op de overkoepelende presentatie na.


Vrije objecten in presentaties

Wanneer u een vrij object bewerkt, dan wordt een pop-up menu actief om dit vrije object aan een zekere presentatie zal willen toekennen. Dit kan gelden voor alle presentaties, behalve voor de overkoepelende presentatie.

Muziek uitvoering

In het "Afspeel hulpmiddelen" palet kunt u aangeven of u alleen de presentatie wilt afspelen of alle notenbalken.

Afdrukken

Indien u een partituur afdrukt, dan wordt alleen de huidige presentatie afgedrukt.
Als u alle presentaties af wilt drukken, dan kiest u "Archief > Afdrukken > Alle weergaven".
Let op dat de volgorde van de presentaties (en dus de afdrukvolgorde) gewijzigd kan zijn vanuit het venster waarin de presentatie werd aangemaakt en gewijzigd.

Tips

Om snel te kunnen schakelen tussen verschillende presentaties, is er een palet aanwezig in "Scripts > Notatie > Partituur > Select View"

(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden