Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Algemene punten
Nieuw document
Toevoegen van een melodie
Wijzigen instrument
Notenbalk weergave
Tweede notenbalk
Nieuw instrument
Gebruikergedefinieerd geluid
Tekst en figuren
Afdrukken
Maatbreedten
Begeleidingen
Ritme
Dock
Notatie
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Een nieuwe melodie aanmaken

Aanmaken van een gebruikergedefinieerd geluid


U gaat nu een wijziging in de notenbalk aanbrengen om gebruik te kunnen maken van  een geluid dat uzelf heeft opgenomen.
Klik op het "Bewerkt bijbehorend instrument" icoon van de eerste notenbalk  .

Omschakelen naar gebruikersmodus

Nu gaat u een eigen geluid aanmaken voor het instrument.
Om dit te doen, moet u eerst het instrument omschakelen naar de "gebruikersmodus" door het  "Gebruiker-gedefinieerde klank" veld aan te vinken. U vindt dit veld linksboven in het venster. Aanvinken hiervan verandert het venster zodanig, dat het duidelijk is dat u nu werkt met een "Gebruiker" geluid.
In het onderste gedeelte van het venster wordt nu een grafiek getoond. Deze grafiek geeft de digitale data aan waarmee het geluid van de 'Music box' is opgebouwd.

Voorbereiden voor een opname

Gebruik uw systeem controle paneel, om met uw systeem een geluid op te nemen (bijvoorbeeld via een microfoon of een cd). Zodra dit mogelijk is, dan kunt u eerst een opname maken met een ander programma, om er zeker van te zijn dat alles correct werkt.
Als u een  audio cd gebuikt, zoek dan een melodie waarin een noot solo en gedurende langere tijd wordt gespeeld.
Als u een microfoon gebruikt, wees dan gereed om een noot te zingen of te bespelen op een akoestisch instrument.

Opnemen

Klik op het  icoon om toegang te krijgen tot het digitale opname venster.
Rechts vindt u de VU-meter die het u mogelijk maakt het invoerniveau bij te stellen.
Als u klaar bent, dan klikt u op  om de opname te starten (gedurende 5 seconden).
Wanneer dit gereed is, dan klikt u op OK (en stopt u eventueel uw audio cd).
 
Hint: Speel een zuivere noot, een C als dit mogelijk is.
 

Luisteren naar het opgenomen geluid

Na het opnemen keert u terug naar het geluidsdefinitie venster waar u kunt "zien" wat u heeft opgenomen. De rechte horizontale lijnen komen overeen met de momenten waarop niets werd gespeeld.
Om het geluid te horen klikt u op


Als u niet tevreden bent, dan kunt u het geluid opnieuw opnemen.

Het geluid isoleren

U moet nu het geluid isoleren om het gewenste gedeelte van het opgenomen geluid te kunnen bepalen. Hiertoe moet u met de muis klikken en trekken vanaf het begin tot en met het einde van het geluid dat u wilt behouden. Het geselecteerde gebied heeft nu een gekleurde achtergrond.

Tip: Gebruik de schuiver om de Schaal van het weergegeven geluid veranderen.
 
Klik op om het geselecteerde gedeelte te beluisteren.
Als u tevreden bent (u moet maar één noot horen, zonder voorafgaande stilte), dan opent u het Actie pop-up menu, en selecteert u 'Crop'.

Plaatsen van de opgenomen noot

Om het instrument dat u net hebt gemaakt af te stemmen met de andere noten in uw melodie, moet u de opgenomen noot bevestigen.
Vul de naam van de aangemaakte noot in op het "Instrument naam" veld.
 
Tip: Als u nu op de "Proberen" knop klikt en de muis ingedrukt houdt, dan moet de noot die u hoort een C zijn.

Bevestigen en luisteren

Bevestig uw veranderingen met OK. U keert nu terug naar uw muziekdocument.
U kunt uw nieuwe gebruikersinstrument horen door de melodie af te spelen met .
 
Tips U kunt ook vooraf opgenomen geluiden zoals in WAV, SF2 enzovoorts importeren. Selecteer hiertoe "Importeer geluid" in het pop-up menu "Acties".

SF2 (ook SoundFont genoemd) zijn geluidsbestanden die veel geluidsvoorbeelden hebben die ontworpen zijn voor hardware MIDI synthesizers.
Wanneer u een SF2 bestand opent, dan zal een dialoog u vragen te of u een of meerdere voorbeelden van het gebruikte instrument wilt kiezen.

Meer informatie over het aanmaken en beheren van gebruikergedefinieerde digitale geluiden vindt u in het  Voorgedefinieerde gebruikersinstrumenten hoofdstuk.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden