Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Inleiding
Regels
Effecten en expressie
Microtonale aanpassing
Vervangende stemming
Digitale Effect processor
Parameter curven
Gebruikerinstrumenten
Digitale audio tracks
Jukebox
Afspelen van een karaoke
Gefrette vingerzetting
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Vooraf gedefinieerde gebruiker instrumenten

en andere uitweidingen over instrumenten


In dit hoofdstuk zult u verschillende manieren leren om vooraf gedefinieerde gebruiker instrumenten in te zetten en aan te maken.
U vindt hier ook andere bruikbare informatie over instrumenten die zijn meegeleverde of die door de gebruiker zijn gedefinieerd.
Als eerste wordt opnieuw kort uitgelegd hoe digitale instrumenten beheerd worden door het programma.

Wat is een digitaal instrument?


Voor Melody en Harmony is een digitaal instrument een groep van digitale geluiden (samples) en de bijbehorende parameters. Digitale geluiden zijn digitale opnames van echte instrumenten die een gegeven noot spelen.
Bij sommige instrumenten is slechts één geluid nodig. Maar bij vele anderen is het nodig om verschillende geluiden op te nemen om het complete instrument te kunnen definiëren. De klankkleur (de toon) kan flink wisselen bij iedere noot die gespeeld wordt. Om een andere noot te kunnen spelen, moet het programma het opgenomen geluid zodanig omvormen dat aan de gewenste frequentie wordt voldaan. Dit proces werkt alleen binnen een bepaald bereik.
Stel dat u een noot heeft die opgenomen is vanuit de derde octaaf van een piano. Als u een noot uit de vijfde octaaf wilt afspelen, dan moet deze worden omgevormd. Deze omvorming is erg sterk en kan leiden tot een sterke misvorming die een hoorbare vervorming van het geluid zal geven. Om een instrument dus goed te kunnen definiëren, moeten er meerdere digitale opnames zijn van hetzelfde instrument. Deze opnames beslaan verschillende toonhoogten. Bij het afspelen van een toon dan werkt u 'niet al te ver weg' van de opgenomen noten.

Daarbij geldt dat een groep van parameters aan deze digitale geluiden is gerelateerd. Zij vertellen het programma hoe het muziekonderdeel moet worden afgespeeld. Een voorbeeld: net zoals de aanslagsterkte van een noot (de kracht waarmee een noot wordt gespeeld) van invloed is op het volume van een noot, is zij ook van invloed op de klankkleur. Een kwalitatief goede parameter voor de aanslagsterkte zorgt er ook voor dat u frequentiefilters kunt toepassen, die afhangen van de aanslagsterkte van een noot.

Deze verschillende parameters zullen straks in detail worden beschreven.

Instrument bases, beter bekend als sound bases


Instrument en sound bases zijn de stelsels van instrumenten en/of de geluiden die zij voortbrengen.
Met het programma worden veel digitale instrumenten meegeleverd.
Om overeen te komen met de huidige standaarden, zijn deze instrumenten geordend conform de GM/GS (General MIDI/General Standard) specificatie. Deze wordt door de meeste MIDI synthesizers gevolgd.
Instrumenten worden gegroepeerd in sound bases (ofwel geluidsstelsels of geluidsbibliotheken).
Er zijn verschillende sound bases beschikbaar, in verschillende kwaliteiten. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de sound base. Zo is bijvoorbeeld de eenvoudigste sound base, GMLBASE, ongeveer 500 Kb, terwijl de meest uitgebreide, GOLD, ongeveer 300 Mb is.
Het grootste voordeel van een sound base is dat de grootte van de muziek (of zang) kleiner is. Dankzij de sound base hoeft een muziekbestand alleen de noten en andere symbolen te bevatten. De digitale data die nodig is om de geluiden af te spelen, wordt geleverd met de sound base.

Gebruiker instrumenten


Het is echter ook mogelijk om andere instrumenten, buiten de meegeleverde, te definiëren. Als u dit wilt, dan moet u een gebruiker instrument definiëren.
In dit geval wordt de digitale data van het instrument wel in het muziekbestand opgeslagen. De grootte van dit bestand neemt daardoor toe.
Een geluid van 10 seconden bijvoorbeeld, dat is opgenomen met 44 kHz, neemt ongeveer 880 kB in beslag. Het muziekbestand neemt daardoor flink in grootte toe.
Het is mogelijk om de grootte van het bestand te verkleinen, als u uw bestand in het .mu3 formaat opslaat. De geluiden worden dan opgeslagen volgens de Vorbis Ogg codering. Er is een gering verlies van kwaliteit, maar de grootte van het bestand is ongeveer een tiende van wat het eerder was.

Vooraf gedefinieerde gebruiker instrumenten


Vanaf Harmony Assistant versie 8.4 is het mogelijk om gebruiker instrumenten op dezelfde manier te gebruiken als de meegeleverde instrumenten.
Om een meegeleverd instrument te kunnen kiezen, worden twee lijsten in het wijzigingsvenster voor instrumenten gebruikt:
In de linkerlijst worden de secties voor instrumenten gevonden (Ensemble, Koper, Riet, enzovoorts); in de rechterlijst staan de instrumenten die tot die sectie behoren (Viool, Cello, Contrabas, enzovoorts).
Gebruiker instrumenten kunnen aan de linkerlijst worden toegevoegd. Een kleine rode ster die voor de namen van de instrumentsecties staat, geeft aan dat de instrumenten gebruiker gedefinieerd zijn.
Als u een dergelijke sectie kiest, dan wordt de inhoud hiervan in de rechterlijst weergegeven. Dit gaat op dezelfde manier als bij de standaard meegeleverde instrumenten. Het kiezen van een gebruiker instrument gaat hierdoor even eenvoudig als het kiezen van een meegeleverd instrument.
Let wel op! Om uw muziekbestand af te kunnen spelen op andere computers dan de uwe, wordt de data voor deze instrumenten opgeslagen in het muziekbestand. U kunt hen daardoor afspelen op computers die uw gebruiker instrument niet hebben. Dit betekent wel dat muziekbestanden met gebruiker instrumenten flink groter zullen zijn.

Installeren van vooraf gedefinieerde gebruiker instrumenten


Normaal gesproken worden vooraf gedefinieerde gebruiker instrumenten geleverd als een ingepakt bestand. Zodra dit bestand wordt uitgepakt, dan ontstaat er een bijbehorende map. Sleep nu deze map naar de "Sounds" map. Deze ligt onder de "Myriad documents" map. De naam van de map wordt de naam van de sectie waartoe het instrument zal behoren. Ieder instrument dat tot deze sectie behoort, wordt opgeslagen als een onafhankelijk bestand met als extensie .mui (Myriad User Instrument).

Geluiden kunnen worden ingepakt met een gering verlies aan kwaliteit door de inpakprocedure. De verhouding voor het inpakken (en dus de verkleining van de grootte) zal ongeveer 1:10 zijn. Een goede kwaliteit blijft dan behouden.

De naam van het bestand (voor de .mui extensie) eindigt met "set". Een voorbeeld is de "Heavy drum set", dat als een groep (of sectie) van percussie instrumenten wordt ingelezen. Deze groep is alleen zichtbaar in de "Drum" modus. Sets van drums die door de gebruiker zijn gedefinieerd, verschijnen niet in de lijsten als de instrumenten in het venster in chromatische modus (dus niet in de drum modus) moeten worden weergegeven.

Aanmaken van een gebruikergedefinieerd digitaal instrument


Hier volgt de uitleg van een aantal belangrijke parameters voor de gebruikergedefinieerde instrumenten.

Als eerste staan hier de algemene instellingen voor alle geluiden van dit soort instrumenten:
 • Relatief volume: het hoofdvolume voor het instrument. Vanaf 1 (erg zacht) tot en met 1000 (erg luid). Dit helpt u om een goede verhouding in te kunnen stellen met het volume van andere geluiden. U hoeft dan niet de opgenomen digitale geluiden te bewerken. Om historische redenen heeft de waarde 0 hetzelfde effect als de waarde 1000;
 • Koppel aanslagsterkte-volume: de invloed van de aanslagsterkte van een noot (ofwel de kracht waarmee de noot wordt gespeeld) op zijn eigen volume. Dit hangt af van hoe het echte instrument opgebouwd is en hoe het wordt afgespeeld;
 • Hoge kwaliteit aanslagsterkte: als deze instelling actief is, dan kunt u een groep van filters definiëren die, afhankelijk van de aanslagsterkte van de noot, toegepast zal worden.
De volgende instellingen kunnen worden aangepast voor iedere geluidsopname dat door het gebruikergedefinieerde instrument wordt gebruikt:
 • Menu voor het bereik van de noten: dit geluid wordt geselecteerd als de noot die afgespeeld wordt binnen dit bereik valt;
 • Groep: zodra de muziek speelt, dan kan maar één noot uit dezelfde groep worden afgespeeld. Als een tweede noot binnen de groep begint, dan wordt de oude noot door de nieuwe afgebroken. Dit kan bijvoorbeeld bij de drums worden gebruikt om een closed hi-hat het geluid van de open hi-hat te laten stoppen.
  • 0: geen groep: polyfoon instrument.
  • 1-9: systeemgroepen (worden gebruikt door de meegeleverde instrumenten)
  • 10-200: gebruikersgroepen.
  Als u hierover twijfelt, gebruik dan 0;
 • Aanslag: de opmars van het geluid. De aanslag is de snelheid waarmee het volume toeneemt aan het begin van een noot. Hoe groter de waarde, hoe sneller de toename. 0 betekent "Geen aanslag": het geluid bereikt zijn maximale volume onmiddellijk. 
 • Wegsterven: de afname van het volume van het geluid van de noot die "ingedrukt" blijft. De waarde varieert van 0 (geen toename van volume, zoals bijvoorbeeld bij fluiten en orgels) tot en met 9999 (die het geluid erg kort doet klinken);
 • Loslaten: de afname van het geluid, zodra de noot wordt "losgelaten". De waarde varieert van 0 (geen toename van volume) tot en met 9999 (het geluid stopt onmiddellijk). Normaliter is deze waarde groter dan die van het wegsterven. GEBRUIK ECHTER NOOIT HET LOSLATEN VAN 0 EN EEN ONEINDIGE LUS OP HETZELFDE MOMENT: HET GELUID ZAL DAN NIET MEER STOPPEN;
 • Fijn afstelling lus: zolang een noot "ingedrukt" is, wordt het geluid herhaald op een gedeelte van het sample. Het vinden van een goed punt voor de "lus" is belangrijk voor het maken van een mooi geluid. Een slechte lus zorgt ervoor dat het geluid "tikken" produceert op ieder moment dat het herhaald wordt. De hulpmiddelen in het "Effecten" contextuele menu helpen u om een lus in het geselecteerde muziekdeel te vinden. Meestal worden de punten voor de lus "op het gehoor" aangepast. Een voorbeeld: kies een deel van de muziek dat u het meest interessant vindt, en vraag het programma nu om dit deel oneindig door te spelen. Verander nu het bereik zodanig dat u tevreden bent met het resultaat. Soms is het echter niet mogelijk een goed punt voor de lus te vinden. U moet het instrument dan opnieuw opnemen. Zorg er dan voor dat de gespeelde noten zo vlak zijn als mogelijk, vooral in termen van volume (dus geen tremolo) en toonhoogte (dus geen trilling of vibrato). De Fijn afstelling lus helpt u bij het definiëren van een "gebroken getal" als punt van de lus. Dit helpt u om dat punt preciezer in te kunnen stellen;
 • Oneindige lus: zodra de lus verlaten wordt, dan wordt het deel na de lus gespeeld. Dit gebeurt niet als de loop als oneindig is gemarkeerd. In dat geval gaat de lus voort en neemt het volume af (de noot wordt losgelaten).

Aanmaken van vooraf gedefinieerde gebruikersinstrumenten


Als u vaak gebruik maakt van gebruikersinstrumenten, dan kan het nuttig zijn om hen eenvoudig beschikbaar te stellen via een groep van gebruikersinstrumenten. Dit is ook een eenvoudige manier om uw instrumenten met andere gebruikers te delen. Een speciale pagina helpt u om gratis de beste gebruikersinstrumenten te downloaden. Aarzel niet om ons uw instrumenten op te sturen...

U gaat als volgt te werk:
 1. Maak een map aan in de "Sounds" map. Deze map bevindt zich in de "Myriad Documents" map. Geef een heldere en beschrijvende naam aan deze map: deze naam zal als instrumentgroep verschijnen in de lijst in het programma. Als de instrumentgroep een drum set is, zorg er dan voor dat de naam eindigt met "set";
 2. Bewerk uw gebruikersinstrument binnen Harmony-Melody en kies nu in het "Actie" menu (onderaan de pagina) het onderdeel "Opslaan voorgedefinieerd instrument";
 3. Typ een commentaar voor dit instrument, indien nodig. Dit commentaar wordt weergegeven indien de gebruiker op de knop met het "?" icoon klikt in de lijst van instrumenten;
 4. Kies of u het instrument wilt laten inpakken (Vorbis Ogg codering) en bepaal de inpakverhouding;
 5. Kies de eerder aangemaakte map als locatie voor de opslag. Kies de naam voor uw instrument;
 6. U bent nu klaar: uw gebruikersinstrument kan nu geselecteerd worden vanuit ieder van uw documenten. Dit kan op dezelfde wijze als het kiezen van een meegeleverd instrument.


(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden