Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Overbinding, boog en waardestreep


In de muzieknotatie zijn er drie symbolen die gebruikt worden om noten onderling te verbinden: de overbinding, de boog en de waardestreep.

U gaat nu hun betekenis bestuderen, de wijze waarop zij worden opgeschreven en de wijze waarop zij worden afgespeeld.

Overbinding


Een overbinding bevindt zich altijd tussen twee opeenvolgende noten met een gelijke toonhoogte. Hij is gelijk aan een enkele noot, waarvan de tijdsduur gelijk is aan de som van de tijdsduren van de beide verbonden noten.

Om een overbinding te maken kunt u:
 • een noot in twee delen splitsen: dubbelklik nu op de noot en kies nu de tijdsduur van het eerste deel van de overbinding
 • of verbind twee noten: selecteer hen en kies nu "Wijzig>Acties>Verbindingsboog"

U wordt uitgenodigd om de video "How to tie notes." te bekijken ("Vensters>Instructievideo's" menukeuze in het programma).


Boog


Een boog bevindt zich tussen twee noten met een verschillende toonhoogte.
Wanneer de boog wordt afgespeeld, dan gedraagt hij zich als een glissendo: de toonhoogte zal geleidelijk (aaneengesloten of met halve tonen) van de eerste toon naar de tweede veranderen.
Het boog hulpmiddel bevindt zich in het "Overige hulpmiddelen" palet.

U wordt uitgenodigd de video's "Adding and deleting slur", "Relate a double slur to a note" en "Playing slurs" te bekijken ("Vensters>Instructievideo's" menukeuze in het programma).

Een boog kan ook worden gebruikt om een hele groep noten te onderstrepen. Hiermee wordt een "frasering" aangegeven. Deze groep noten moet dan als een enkele "zin" worden gespeeld (zoals in een enkele blaas bij een een blaasinstrument)

Een boog kan ook tussen twee noten van verschillende notenbalken worden ingevoegd.

Waardestreep


De waardestreep wordt gebruikt om twee of meer noten samen te koppelen. Hierdoor ontstaat een ritmische of melodische eenheid. Er zijn verschillende wijzen waarop een waardestreep kan worden toegepast:

 • Automatische waardestreep. Deze modus wordt voor ieder document ingesteld. Hij staat in het "Opties" menu onder de naam "Automatisch verbinden". Als deze modus actief is, dan worden de waardestrepen automatisch aangemaakt. U kunt deze berekening be´nvloeden door aan te geven hoe noten moeten worden verbonden. Dit doet u in het wijzigingsvenster van de maataanduiding (klik hiervoor op de maataanduiding naast de sleutel aan het begin van de notenbalk)

 • Handmatige waardestreep. Als het automatisch verbinden niet actief is, dan kunt u de waardestreep handmatig aanbrengen. Om twee noten te verbinden, selecteert u hen eerst om vervolgens met "Wijzig>Opmaak>Waardestreep" de waardestreep aan te brengen. U kunt ook de eerste noot dubbelklikken, om vervolgens de checkbox "Verbindt noot" aan te vinken. De noot krijgt dan een waardestreep met de volgende noot.

 • Speciale verbinding. Dit hulpmiddel is beschikbaar in het "Overige hulpmiddelen" palet. Het helpt u om verschillende noten te verbinden, ook als zij in verschillende notenbalken staan. Dit kan gedaan worden op een wijze die uitgebreid door de gebruiker is in te stellen. Zodra u op de knop voor waardestrepen heeft geklikt, dan klikt u eerst op de eerste noot en vervolgens op de tweede. Na het dubbelklikken op de waardestreep of op de eerste noot kunt u nu de instellingen van de waardestreep wijzigen (tab Speciale verbinding).

  • Het aantal waardestrepen aan het begin
  • Het aantal waardestrepen een het einde
  • De splitsingsratio tussen de twee delen
  • De dikte van de waardestreep
  • De ruimte tussen twee waardestrepen
  • De afstand tussen de waardestreep en de nootstok
  • Het omkeren van de richting
  • Het einde van een antimetrische groep
  • Afspelen als tremolo
  Wanneer een speciale verbinding is gebruikt, dan heeft deze voorrang boven de handmatige of automatisch aangebrachte waardestrepen. Om de speciale verbinding te verwijderen, gebruikt u het wissen hulpmiddel ("Wijzigen hulpmiddelen" palet)

U wordt uitgenodigd om de video's "Hitching notes. Automatic and manual hitching. Time signature setup." en "Special beam. Beaming notes owned by different staves. " te bekijken ("Vensters>Instructievideo's" menukeuze in het programma).


(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden