Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Tempo

(Snelheid of voortgang)


Dit hoofdstuk beschrijft het tempo (of de voortgang) van de muziek. U leert hoe u het tempo kunt gebruiken en instellen in Harmony en Melody.

Muziektheorie in het kort

Het tempo bepaalt de snelheid waarmee uw muziekstuk wordt afgespeeld. Het wordt binnen een partituur aangegeven met termen zoals Andante (gematigd) of Allegro (levendig)...

Het tempo kan ook worden weergegeven als een muzieknoot die gevolgd wordt door een '=' teken met daarna de waarde voor het metronoom. Een voorbeeld: een kwartnoot gevolgd door "= 100" betekent dat 100 kwartnoten in één minuut zullen worden gespeeld.

De wijze van uitvoering

Met Harmony en Melody kunt u het algemene tempo (Partituur>Algemeen tempo) instellen. Het tempo waarin het muziekstuk als geheel zal worden afgespeeld, wordt hiermee bepaald. Deze instelling is een waarde die het aantal kwartnoten per minuut aangeeft.

Naast het algemene tempo kunt u een verandering van het tempo overal in de partituur plaatsen.

Opmerking: het tempo kan veranderd worden met het "Octaaf & tempo en pedaal hulpmiddelen" palet in het "Vensters" menu.

Een verandering van het tempo wordt altijd toegepast op alle notenbalken tegelijkertijd. Het is verstandig, vooral als het om de duidelijkheid gaat, om alle veranderingen van het tempo bij de eerste notenbalk te schrijven - ook al is dit niet verplicht.

Als u op de partituur klikt met een tempo hulpmiddel, dan verschijnt op die plaats een nieuw object. Dit object heeft verschillende elementen. Standaard heeft een tempoverandering geen effect op de afspeelsnelheid, maar het geeft wel direct het huidige tempo aan op die locatie in de partituur. U kunt uiteraard de instellingen wijzigen. Het tempo van afspelen zal vanaf dat moment veranderd worden.

Om een tempoverandering ongedaan te maken, kiest u daartoe de knop om hem te verwijderen (met bliksemflits icoon).

U kunt de verandering van het tempo verplaatsen of van grootte veranderen door gebruik te maken van de selectieknop (de knop met de lasso).

Wijzigen

Als u ergens op dubbelklikt, dan kunt u de interne waarden wijzigen.
Hier is een voorbeeld van een tempo verandering in Harmony-Melody:

Van links naar rechts ziet u::

  • Een kop. U bent vrij om dit stuk tekst te kiezen. U kunt hier alles wat u wilt opschrijven en daarvan de bijbehorende instellingen opgeven (zoals lettertype, stijl en grootte). Deze tekst is niet verplicht. Als u hem niet wilt weergeven, laat dan het bijbehorende veld leeg. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een lijst van de meest gebruikte termen en hun betekenis.

  • Een horizontale lijn. Deze lijn wordt gebruikt om het einde van een tempoverandering aan te geven. Dit geldt als u de geleidelijke tempo overgang gebruikt. U kunt ervoor kiezen om deze lijn niet weer te laten geven.

  • Een noot. Dit is de referentie noot. U kunt een nootwaarde kiezen vanaf een 32de noot tot en met een gepunteerde hele noot. Deze referentienoot kan direct na de tekst worden getoond, of aan de rechterkant van het bijbehorende onderwerp. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht hem weer te laten geven.

  • Een getal. Dit is het aantal referentienoten per minuut. In ons voorbeeld zijn dat er 120 die binnen één minuut zullen worden gespeeld.

  • De schaal van de referentie noot (dat is de grootte van de noot) kan worden gewijzigd.
Waarschuwing: Als u de kop niet opgeeft, de referentienoot niet te zien maakt en tot slot de horizontale lijn laat verdwijnen, dan is op dat moment uw tempo verandering volstrekt onzichtbaar.

Harmony en Melody staan u toe om een abrupte of een geleidelijke tempo verandering in te stellen.

Met een geleidelijke verandering wordt het tempo geleidelijk veranderd, totdat de gewenste waarde wordt bereikt.
Afhankelijk van de grootte van de tempoverandering, zal de wijziging in tempo snel of juist langzaam zijn. Zodra een geleidelijke verandering compleet is, dan blijft het tempo bij de laatst ingegeven waarde. Dit kan bijvoorbeeld de waarde zijn die u heeft ingesteld in het bewerkingsvenster voor het tempo.

Het begin en het einde van een tempo object kan hier worden ingesteld: ingang begin en einde in termen van maatnummer, de positie van de tel (slag) en de fractionele 100e van de tel (slag).

U kunt ook de wijze van verandering instellen. Er zijn zes vooraf gedefinieerde vormen aangegeven. U kunt bijvoorbeeld een wijziging van tempo instellen die van 100 naar 150 loopt. Eerst start hij langzaam en later gaat hij snel. Klik op de rode punten om de vorm van de verandering te wijzigen.

In ons voorbeeld wordt de verandering van tempo gestart op de eerste kwartnoot. De verandering eindigt met een eindwaarde van 120 bij de derde noot.

U wordt uitgenodigd om de video "Smooth tempo variations: ritardendo, accelerando." te bekijken ("Vensters>Instructievideo's" menukeuze in het programma).


 

Opmerkingen

De snelheid waarmee uw muziekstuk zal worden afgespeeld, wordt in eerste instantie bepaald door het algemene tempo. Als u deze waarde wijzigt, dan worden alle wijzigingen in het tempo daarna automatisch hieraan gerelateerd.

Opmerking: Gebruikers van oudere versies van Harmony of Melody zijn wellicht gewend aan het instellen van het tempo met de "tempo notenbalk". Dit kan nog steeds, maar wij raden het gebruik van de nieuwe notatie sterk aan.


Appendix


Hier staat een aantal termen die het meest gebruikt worden om het tempo aan te geven::


Largo Uitgestrekt, erg langzaam
Larghetto Een klein beetje sneller dan largo
Lento Langzaam
Adagio Een klein beetje sneller dan lento
Andante Gematigd
Andantino Een klein beetje sneller dan andante
Allegretto Opgewekt, levendig
Presto Erg snel
Prestissimo Zo snel als mogelijkEen aantal andere termen kan worden toegevoegd om de stijl preciezer aan te kunnen geven:


Affettuoso Liefhebbend
Agitato Levendig
Con brio Met levendigheid
Con fuoco Met vuur
Grave Eenzaam
Maestoso Majestueus
Moderato Gematigd
Mosso Ontroerend, levendig
Scherzo Zotterij
Sostenuto Ononderbroken
Vivace Opgewekt(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden