Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Discontinue selectie


De selectie methoden

Eerder zag u al dat het "Wijzig" menu toegepast kon worden op een geselecteerd stuk muziek.

U kunt een selectie maken met het "Selecteren" hulpmiddel in het "Wijzigen hulpmiddelen" palet. De selectie kan continu (op gebiedsniveau) of discontinu (op symboolniveau) zijn.

De continue selectie wordt bepaald door een start- en eindtijd. Alle symbolen die binnen dit gebied vallen, worden bewerkt wanneer u een kopiëren/plakken/wissen/toevoegen handeling uit wilt voeren. Dit geldt voor iedere handeling die gerelateerd is aan het geselecteerde gebied.

Hier is bijvoorbeeld een continue selectie:De twee eerste akkoorden zijn geselecteerd.

De discontinue selectie maakt het u mogelijk om individuele symbolen te selecteren, zoals twee noten uit vier van een akkoord, alleen de rusten in een maat, enzovoorts.

U wordt uitgenodigd om de video "How to use discontinuous selection" te bekijken. ("Vensters>Instructievideo's" menukeuze in het programma).
 
Hier staat bijvoorbeeld een discontinue selectie:


Alleen twee noten van twee akkoorden zijn geselecteerd.

Opmerking: De discontinue selectie is beschikbaar vanaf Melody Assistant 7 en Harmony Assistant 9.


Aanmaken van een discontinue selectie

Om een discontinue selectie aan te kunnen maken, schakelt u over naar de "Selecteer" modus ("Wijzigen hulpmiddelen" palet). U klikt op de symbolen (noten en rusten) terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. U kunt ook de rechter muisknop gebruiken.
De kleur van het geselecteerde symbool verandert zodra het is geselecteerd. Doe nu hetzelfde met een ander symbool en maak op deze wijze een groep geselecteerde symbolen aan.
Let op dat de kleur van het geselecteerde symbool ingesteld kan worden in de Globale instellingen onder de "Scherm" instellingen.

Ongedaan maken van de selectie van een symbool

Als opnieuw klikt op een geselecteerd symbool terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt, ontdoet u de selectie van dat symbool. Dit geldt ook voor de rechtermuisknop. Om de selectie van alle symbolen ongedaan te maken, klikt u overal op de partituur zonder de Shift-toets ingedrukt te houden.

Selecteren van meerdere symbolen met een enkele klik

Om een groep symbolen te selecteren, kunt u overal klikken terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. Vervolgens verplaatst u de muis terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt. Op het scherm wordt nu een rechthoek getoond. Alle symbolen binnen deze rechthoek worden nu geselecteerd. Net als bij de individuele selectie maakt deze rechthoek een eventuele selectie van symbolen ongedaan. Dit geldt ook andersom.

Toepassen van bewerkingen

Bewerkingen die op een discontinue selectie zijn dezelfde als die op een normale selectie kunnen worden toegepast.
Bijvoorbeeld:
"Wijzig>Kopiëren" kopieert de geselecteerde symbolen naar het klembord. U kunt hen daarna op een andere plaats plakken. Hiertoe klikt u op de gewenste locatie om de locatie om te plakken aan te geven. Vervolgens gebruikt u "Wijzig>Plakken".
"Wijzig>Wissen" wist de geselecteerde symbolen.
"Wijzig>Opmaak>Algemeen" wijzigt de verschijningsvorm van de geselecteerde symbolen.
"Wijzig>Toonhoogte verandering" wijzigt de toonhoogte van de geselecteerde symbolen.
Als u de stokgrootte van een geselecteerd symbool wijzigt terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt, dan wijzigt u de stokgrootte van alle geselecteerde symbolen tegelijkertijd.
Als u een voorteken verplaatst terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt, dan worden alle geselecteerde voortekens verplaatst.
Enzovoorts...

Verplaatsen van een groep

De discontinue selectie maakt het mogelijk een groep symbolen te verplaatsen.
Als u een willekeurig symbool van een discontinue selectie verplaatst, dan wordt dit eveneens toegepast op alle geselecteerde symbolen.
Deze wijziging kan verticaal zijn: alle toonhoogten worden dan veranderd.
De wijziging kan ook horizontaal zijn: alle noten worden dan verplaatst naar een andere tijdspositie in de partituur. Deze verplaatsing kan binnen dezelfde notenbalk plaatsvinden, maar kan ook een verplaatsing naar een andere notenbalk betreffen.
De noot die u geselecteerd heeft om de hele groep te verplaatsen wordt de "meester noot" genoemd.
Indien de meester noot na verplaatsing met andere noten een akkoord kan vormen, dan verschijnt het "+" symbool. Dit hoeft niet een correct akkoord te zijn.
Daartegenover staat dat de groep geplaatst kan worden op een zodanig geselecteerde positie, dat de bestaande noten verplaatst zullen worden.
In tegenstelling tot het kopiëren/plakken dat de toonhoogten vasthoudt, behoudt het verplaatsen van een groep de grafische weergave van de symbolen op het scherm.
Als u meerdere noten in een normale (continue) selectie heeft, dan kunt u op de symbolen klikken met de Shift-toets ingedrukt. U wijzigt dan de continue selectie in een discontinue. U kunt vervolgens de noten verplaatsen, tussenvoegen of aanbrengen, zoals hiervoor beschreven.

Bijzonderheid aan het plakken

Als er een punt van tussenvoegen aanwezig is en een groep van symbolen naar het klembord is gekopieerd en daarna wordt geplakt, dan wordt de groep ingevoegd op de positie van de muisaanwijzer. Dit is de gebruikelijke werking.
Als er voordat het plakken begint tenminste één symbool is geselecteerd op de discontinue wijze, dan wordt de inhoud van het klembord toegevoegd als één of meerdere akkoorden aan de bestaande symbolen. Dit begint op de tijdspositie van het geselecteerde symbool. In dit geval wordt de oorspronkelijke toonhoogte behouden in plaats van de grafische verschijning.

Speciale aandacht

De discontinue selectie kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld gitaar tabulaturen en ritmerasters.


(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden