Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Algemene punten
Snelle werkwijze
Nootvormen
Gregoriaans
Jazz Scat
MIDI & ABC
Regels voor het schrijven
Technische achtergrond
Instellingen
SAMPA notatie
FAQ
Overzicht van de commando's
Real Singer
Inleiding
Opnemen van de stem
Bijstellen van de stem
Geavanceerd opnemen
Fonetische bijstellingen
Technische achtergrond
Bibliografie en dankwoord
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

RealSinger

Aanpassen van het selectiebereik van fonemen


Na ieder opgenomen woord zal het programma proberen om een bijzonder foneem in het woord (dat in hoofdletters in het voorbeeldwoord is geschreven) proberen te vinden. De rest van het woord wordt verwijderd. Soms lukt dat, soms niet. U kunt de keuze van het programma accepteren, of u kunt uw eigen foneem vinden. Soms is uw gehoor beter dan de mathematische kwaliteit van het programma. U wordt dus aangeraden om uw eigen selectiebereik in de opname te vinden, ook al lijkt het berekende resultaat correct.

Hieronder staat een lijst van verschillende soorten fonemen waarvoor u gevraagd kan worden deze op te nemen en welk selectiebereik het programma kan verwachten om te kunnen valideren.

Dichtstopping


Wanneer een vocale plosieve medeklinker (G, B, D) wordt uitgesproken, dan wordt net voor de uitspraak de mond volledig gesloten en wordt het stemgeluid gedurende een korte tijdspanne gedempt. Deze tijdspanne is niet helemaal stil: terwijl de mond gesloten is, gaat de lucht vanuit de longen langs de stembanden die daarmee blijven trillen. De luchtdruk in de mond neemt toe, totdat de lippen opnieuw open gaan en de medeklinker met een grote kracht wordt uitgesproken (dit is waarom deze fonemen met als plosieven worden aangeduid).

De dichtstopping is het gedeelte dat uitgesproken wordt, terwijl de mond gesloten is. U kunt dit op de geluidsgrafiek zien: een korte periode die omgeven wordt door sterkere plosieven.

Opmerking voor het Duits:

In het Duits kunnen vocale plosieve medeklinkers niet aan het einde van een woord staan: ze worden uitgesproken als hun niet gevocaliseerde equivalenten (G->K, B->P, D->T).
Maar hier zult u een gevocaliseerde medeklinker aan het eind van een woord nodig hebben. Als aan u bijvoorbeeld gevraagd wordt om de lettergreep "caB" op te nemen, dan spreekt u hem uit als "caB(e)" met een kort beŽindigende "e".


Korte en lange klinkers (trans)


Normaal worden deze klinkers alleen in hun korte vorm gebruikt (en nooit verlengd). U moet het woord een beetje anders uitspreken dan in het "echte leven" en de klinkers langer maken. Als u het selectiebereik van deze instelt, let er dan op dat u alleen deze klinker hoort en niet die welke daarop volgt.

"Statische" klinkers


Dit zijn vaststaande of "statische" klinkers, omdat hun fonetische waarde niet varieert met de tijd als zij uitgesproken worden.
U kunt, als u dat wilt, alleen een kort gedeelte van de klinker selecteren. Kies het gebied waarin de klankkleur het beste klinkt en waarbij de toonhoogte en de variatie in de sterkte niet al teveel veranderen. Hoe korter het gekozen gebied, hoe korter de resulterende stemklank zal zijn.

Opmerking voor het Duits:

In het Duits zijn er "lange" en "korte" versies van klinkers. Om het programma voldoende data te geven om deze "korte" medeklinkers te analyseren, moet u deze klinkers met ten minste een halve seconde verlengen. Ook al is dit niet hoe zij in werkelijkheid in het Duits klinken.


Eerste deel van een tweeklank (diphth) - Alleen Engels -


Een tweeklank is een klinker die met de tijd verandert wanneer hij wordt uitgesproken. U moet hier het eerste deel van de tweeklank verlengen en hem als een statische klinker laten klinken. Selecteer een gedeelte van dit statische geluid.
 

Volledige tweeklank (full dipht.)  - Alleen in Engels -


Hier moet u de volledige tweeklank opnemen en hem erg kort uitspreken. Let op dat u het volume niet laat dalen of dat de toonhoogte omlaag komt aan het einde van de tweeklank (stel u voor dat u nog een woord zou uitspreken, direct na deze). U moet nu de hele tweeklank selecteren. Zorg voor een goede articulatie en verleng het geluid niet teveel, want anders wordt het resulterende geluidsbestand veel groter.

Rekbare medeklinkers


Deze medeklinkers kunnen worden gerekt (M,N,L,S,F enzovoorts). Imiteer het voorbeeld. Voor de statische klinkers selecteert u het gedeelte waarin het volume min of meer constant blijft.

Plosieve niet gevocaliseerde medeklinkers (T,P,K)


Deze medeklinkers worden voorafgegaan door een korte periode van een "glottal stop", ofwel een stille fase. Benadruk deze medeklinker zelf en zorg dat hij luider klinkt dan hij dat normaal in de gesproken taal zou doen. Stel vervolgens het geselecteerde bereik zodanig in, dat hij direct na de glottal stop start en eindigt nadat de medeklinker en zijn aspiratiegeluid zijn beŽindigd.
 

Plosieve gevocaliseerde medeklinkers (D,B,G)


Deze medeklinkers worden voorafgegaan door een korte periode van "dichtstopping" (zie hierboven). Benadruk deze medeklinker zelf en zorg dat hij luider klinkt dan hij normaal in de gesproken taal zou doen. Stel vervolgens het geselecteerde bereik zodanig in, dat hij direct na de glottal stop start en eindigt nadat zijn aspiratiegeluid zijn beŽindigd. Zie ook de opmerking voor het Duits in het "Dichtstopping" onderdeel.

Inademing (hhh)


Adem snel in (in minder dan 1 seconde) zonder geluid van de lippen. Open uw mond voordat u de opname start en adem dan in alsof u verbaasd was. Stel het selectiebereik zodanig in dat het hele geluid wordt omvat (met een korte periode van stilte na het geluid).(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden