Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Paginaweergave


Partituur weergave


In Harmony Assistant kunt u kiezen tussen twee weergaven van uw partituur: de paginaweergave en de rolweergave.

In de rolweergave zijn alle notenbalken boven elkaar weergegeven. De individuele maten staan van links naar rechts naast elkaar. De rechterkant van een pagina (waar tijdens het afdrukken naar een nieuwe pagina wordt gegaan) is aangegeven met een verticale gele lijn.
Deze weergave is nog steeds beschikbaar. Hij wordt al vanaf de eerste versie van de programmatuur gebruikt.

In de paginaweergave wordt de partituur getoond op precies dezelfde wijze als waarop hij na het printen op papier eruit zal komen te zien. De partituur wordt vanaf de eerste tot en met de laatste pagina getoond op een virtuele desktop.

U wordt uitgenodigd om de video's "Scroll mode, page mode, display control handles in Harmony Assistant. " en  "Harmony Assistant: Navigate in Page Mode. How to input a score? " te bekijken ("Vensters>Instructievideo's" menukeuze in het programma).

U kunt partituren in beide weergaven wijzigen.
Om tussen beide weergaven te schakelen, gebruikt u in het menu "Partituur>Paginaweergave".

De gekozen wijze van weergave wordt opgeslagen in het document zelf. Als u het bestand later opnieuw laadt, dan kunt u werken in de laatst gekozen weergave.
Als u een document laadt vanuit de een sjabloon, dan wordt de paginaweergave als weergave gekozen.
U kunt overigens wel aangeven dat u direct gebruik wilt maken van hetzij de rol- hetzij de paginaweergave wanneer u een nieuw document laadt of creëert. Zie hiervoor de "Configuratie>Globale instellingen" en kies hierbinnen het "Laden" paneel. 

Opmerking: Als u in de paginaweergave werkt, dan wordt het document getoond zoals het zal worden afgedrukt. U kunt dus alleen notenbalken bewerken die gemarkeerd zijn als "afdrukbaar"; de anderen worden niet getoond op de pagina. Als u de grenzen voor het afdrukken van maten heeft opgegeven, dan kunnen alleen de maten die afgedrukt zullen gaan worden in de paginaweergave bewerkt worden.

Paginagrootte


De paginagrootte is standaard ingesteld op de afdrukgrootte (en dus hangt deze af van de gekozen printer). In sommige gevallen kan het handig zijn om met een andere afdrukgrootte te werken.
Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als u uw partituren op het Web wilt tonen met behulp van de Myriad Music Plug-in.

Als u bijvoorbeeld door koorleden hetzelfde afgedrukte bestand laat gebruiken, dan moet u "vierde maat van de derde pagina" kunnen zeggen. Een ieder moet dan weten over welke maat u het dan had.
Maar als één van de leden de partituur in "landschapsformaat" heeft afgedrukt, dan zal afdrukruimte op zijn printer kleiner zijn dan op de uwe. De instellingen van de pagina's zijn dan niet hetzelfde.

De "Partituur>Paginaweergave instellingen>Papier grootte instellen" menuoptie geeft u de mogelijkheid om een gewenste paginagrootte in te stellen. U bent dan niet afhankelijk van de instellingen van de gebruikte printer (en u kiest nu "Gebruik in plaats daarvan").
Vanaf zal een ieder die uw document afdrukt gebruik maken van de schaalgrootte die ervoor kan zorgen dat de volledige paginaruimte wordt gebruikt ("Pas aan aan het papier wanneer er afgedrukt wordt").
Als het afdrukgebied erg afwijkt van het origineel (bijvoorbeeld als u staand afdrukt in plaats van liggend) dan kunnen er vervormingen ontstaan.
Om deze tegen te gaan kiest u "Verhoudingen vasthouden".

U kunt aangeven op welke wijze de pagina's getoond zullen worden op de virtuele desktop:

• Pagina's kunnen naast elkaar worden getoond, zoals in een boek. Het scherm toont de pagina's dan op de wijze waarop de uitvoerder hen zal lezen wanneer hij deze partituur speelt. ("Combineer pagina's twee bij twee")
• Een ruimte voor het schutblad kan worden aangehouden. De eerste pagina van de partituur wordt dan los getoond. ("Hou de eerste pagina apart")

Scherm DPI


Standaard wordt uitgegaan van een scherm met 72 DPI (dots -of punten- per inch). Dit is gelijk aan 28 dots per centimeter.
In de paginaweergave met een schaalgrootte van 100% moet u uw pagina op ware grootte zien op het scherm. (Houd een echt stuk papier tegen het scherm om hier zeker van te zijn).

Heel vaak heeft een scherm een grootte van meer dan 72 DPI. In dit geval zal het weergegeven papier kleiner zijn dan het echte papier.
U kunt dit bijstellen in de programmatuur. Hiertoe gebruikt u "Partituur>Instellen paginaweergave>Papiergrootte instellen" en vervolgens klikt u p de "Scherminstellingen" knop.
Plaats een meetlat langs uw scherm. Verplaats nu de schuif, en wel zodanig dat de weergegeven afstanden precies conform die op de meetlat zijn.
Vanaf nu zullen de weergegeven pagina's precies als de uitgedraaide pagina's getoond worden.
Deze instelling geldt voor alle documenten.

Controle knoppen

De handgrepen op de pagina kunnen worden aangezet ("Partituur>Instellen paginaweergave>Toon Controle knoppen"). Op de pagina worden dan handgrepen in verschillende kleuren getoond: de hoogte van de notenbalk, de plaats van alle elementen in het gebied van de notenbalk, de maatgrootten, de marges van de maten, de locatie van de kop en voet van de pagina, enzovoorts. Deze handgrepen worden niet afgedrukt.

U kunt op deze handgrepen klikken om hun individuele waarden te wijzigen. Als u een handgreep wijzigt, dan wordt de pagina weergave gelijktijdig berekend en getoond.

Wees niet verbaasd als een notenbalk omhoog schuift als u zijn hoogte verandert: dit hangt samen met de pagina-instellingen die u eerder heeft kunnen instellen.

Snelkoppelingen

Als u in de paginaweergave werkt, dan vindt u linksonder een groep van kleine icoontjes. Deze geven u snel toegang tot de meest gebruikelijke pagina-instellingen. Het paginanummer van de eerste pagina wordt eveneens getoond. Klik op dit nummer om hem te wijzigen. Als u dit doet, verandert ook de pagina waar u op dat moment naar kijkt.

Palet

Een palet dat zich richt op de paginaweergave (zie "Vensters" menu, "Paginaweergave hulpmiddel") toont uw document op een schematische manier. Het weergegeven gebied wordt getoond en u kunt dit heen en weer verschuiven.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden