Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Algemene punten
Bestellen
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Software Licentie

De evaluatie of de geregistreerde versie Non-profit verspreiding van de evaluatie versie van Harmony Assistant of de ongeregistreerde versie van Melody Assistant is toegestaan, zonder voorafgaande geschreven toestemming. Hierbij geldt wel dat de software niet op enige wijze wordt veranderd en dat de verspreiding in zijn geheel moet plaatsvinden (dus de applicatie, databestanden en alle bijbehorende documentatie).
Profit distributie van de software mag alleen na een voorafgaande geschreven overeenkomst met de auteurs. Dit kan een overeenkomst via de post, de fax of een e-mail zijn.
De complete of geregistreerde versie Als u de complete versie koopt van Harmony Assistant of de geregistreerde versie van Melody Assistant heeft, dan accepteert u deze software licentie.
De complete versie van Harmony Assistant of de geregistreerde versie van Melody Assistant wordt toegekend aan de gebruiker. De software wordt daarmee persoonlijk en is confidentieel. U kunt noch de geregistreerde kopie van de applicatie, noch het persoonlijke registratienummer op enigerlei wijze verspreiden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het niet distribueren van zijn persoonlijke registratienummer en van de geregistreerde kopie van de software.
Disclaimer Op geen enkele manier zijn Myriad, de functionarissen, de directeuren, de medewerkers of de agenten aansprakelijk voor enige bijzondere, foutieve of opvolgende schade die voortvloeit uit het bezit, gebruik, misbruik van één van de producten.
Er kan geen uitwisseling, ook niet deels, plaatsvinden in termen van financiën, nadat de gebruiker zijn persoonlijke registratiecode heeft ontvangen en gelezen.
Myriad behoudt het recht om het persoonlijke registratienummer van de gebruiker ongeldig en onbruikbaar te maken op ieder moment na een illegale distributie van deze code, of een foutieve betaling voor de licentie van de software.
Op geen enkele manier is Myriad aansprakelijk voor enige directe of indirecte consequentie van de ongeldigheid of onbruikbaarheid van een persoonlijke registratiecode die volgt op een foutieve betaling of op de illegale distributie van de persoonlijke code.


(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden