Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Inleiding
Regels
Effecten en expressie
Microtonale aanpassing
Vervangende stemming
Digitale Effect processor
Parameter curven
Gebruikerinstrumenten
Digitale audio tracks
Jukebox
Afspelen van een karaoke
Gefrette vingerzetting
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Jukebox

Algemene punten


De Jukebox toont een lijst van muziekstukken. Zij kunnen bijvoorbeeld worden afgespeeld en er kunnen automatisch webpagina's worden aangemaakt.
De Jukebox verandert of kopieert uw muziekbestanden niet. Hij linkt slechts naar de bestanden die op uw harde schijf staan. Als u bijvoorbeeld een bestand in de lijst van de jukebox wist, dan wordt dit bestand niet van de harde schijf verwijderd.
Een jukebox lijst kan verschillende bestanden tonen, zoals MUS, MU3, ABC, MIDI, KAR enzovoorts.
Het jukebox venster wordt onafhankelijk van uw documenten beheerd.
Als u dubbelklikt op een stuk in de jukebox lijst, dan wordt het bijbehorende document in een nieuw venster geopend. U kunt nu het nummer wijzigen.
Als u een document wijzigt, dan wordt de Jukebox automatisch bijgewerkt. De informatie wordt opgeslagen in een bestand met als extensie .BOX.

Openen van de Jukebox

U kunt de Jukebox openen via de menuoptie "Vensters>Jukebox", of via het icoon in het "Afspeel hulpmiddelen" palet.

Weergave

Bovenaan het jukebox venster vindt u de knoppen voor het afspelen en het doorgaan naar het vorige en het volgende nummer.

Onder deze knoppen vindt u de lijst met bestanden. De lijst kan geordend worden door te klikken op de naam van iedere kolom. Om de bestanden handmatig te ordenen, dan klikt u op een bestandsnaam met de Command (of Ctrl) toets ingedrukt. Verplaats nu met de muis het bestand omhoog of omlaag.

De informatie in de lijst kan bestaan uit:

 • Bestandsnaam
 • De map waarin het bestand is opgeslagen
 • Muziek categorie (stijl)
 • Laatste datum waarop het bestand werd gewijzigd
 • Heeft het bestand wel of geen lied- of zangteksten
 • De duur van de muziek
 • De webpagina van de auteur (als u hierop klikt, dan wordt de webpagina geopend)
 • Het e-mail adres van de auteur (als u hierop klikt, dan wordt een e-mail aan dit adres gestuurd)
 • Grootte van het bestand op de schijf
 • De complete titel van het stuk
 • De componist van het stuk
 • De opmerkingen bij het stuk
 • De verlopen tijd gedurende het afspelen van het stuk
 • Het aanwezig of afwezig zijn van een vergrendeling van het bestand
Instellen van de weergave:
 • Om aan te geven welke kolommen moeten worden getoond, opent u het pop-up menu (groene driehoek linksboven). U kiest hier de gewenste kolommen.
 • Om de breedte van een kolom in te stellen, kunt u op de rechter grenslijn klikken.
 • Om volgens een kolom te ordenen, klikt u op de titel van de kolom. De kolom wordt dan ook actief. Als een kolom actief is en er wordt een nieuw stuk toegevoegd, dan wordt dit stuk automatisch volgens die kolom gesorteerd.
 • Als een kolom actief is, dan wordt er een kleine blauwe driehoek getoond. De richting bepaalt de richting van de ordening: wijst hij omhoog, dan is het oplopend, wijst hij omlaag, dan is het aflopend. Klik opnieuw op de titel van de kolom om de ordening om te draaien.
 • Om de volgorde van de kolommen te veranderen, klikt u op de kolomtitel. Met de Shift-toets ingedrukt kunt u de kolom met de muis tussen links en rechts verplaatsen.
Al deze instellingen worden opgeslagen in de jukebox .BOX bestand.

Toetsenbord

Om een muziekstuk te zoeken, typt u de gezochte tekens op uw toetsenbord in. Het eerste item dat overeenkomt met deze tekenreeks zal in de lijst worden geselecteerd.

Hier volgt een samenvatting van de toetsen op het toetsenbord die een effect hebben op het venster van de Jukebox:

 • Return/Enter: opent het geselecteerde document in een nieuw venster
 • Escape: stopt het afspelen. Als het Karaoke venster open is, dan stopt de Karaoke
 • Spatiebalk: start en stopt het afspelen
 • Pijl omhoog: naar het vorige item gaan
 • Pijl omlaag: naar het volgende item gaan
 • +: Voegt een bestand in op de lijst
 • - of Shift+backspace: wist het huidige item van de lijst
 • Letter of nummer: voegt een teken toe aan de zoekterm
 • Backspace: wist het laatst ingevoerde teken van de zoekterm
 • Tab: vindt het volgende item dat overeenkomt met de huidige zoekterm

Speciale verwerking


Met de lijst van de Jukebox kunt u een speciale verwerking starten: u kunt de lijst als een webpagina exporteren. Met Harmony Assistant kunt u handelingen uitvoeren op alle bestanden in de lijst van de Jukebox (zie hiervoor "batch verwerking" in het "Appendices" hoofdstuk van de Harmony Assistant handleiding).(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden