Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Vrije objecten

Opmerking: In dit hoofdstuk worden sommige kenmerken beschreven die af kunnen hangen van de Paginaweergave. Zij kunnen daarom alleen in Harmony Assistant volledig worden gebruikt.

Inleiding

Met Melody Assistant en Harmony Assistant is het mogelijk om diverse objecten op een notenbalk te plaatsen. Dit kunnen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen of akkoorddiagrammen zijn. Deze objecten zijn allen gekoppeld aan hetzelfde gebied waartoe ook de notenbalk behoort. Als er een maat wordt bijgeplaatst, of als de notenbalk wordt verplaatst, dan bewegen deze objecten mee.

Vrije objecten zijn niet aan een notenbalk gekoppeld. Zij zijn wel onderdeel van de pagina zelf. Wat er ook op de pagina wordt veranderd, de individuele locatie van de vrije objecten blijft gelijk.

Hier is een aantal voorbeelden waar vrije objecten voor gebruikt kunnen worden:

 • Weergeven van extra titels op de eerste pagina
 • Toepassen van een commentaarpagina over de partituur met bijvoorbeeld tekeningen en tekst
 • Toepassen van een logo in de marge van iedere pagina van de partituur
 • Weergeven van de hele liedtekst aan het einde van een pagina
 • Aanmaken van een document waarin verschillende partituren zitten, opdat u hen kunt annoteren en hen kunt afdrukken
 • Enzovoorts...

Interface


Vrije objecten kunnen overal op iedere pagina worden ingevoegd. Daarom is de Paginaweergave (alleen beschikbaar in Harmony Assistant) de snelste en eenvoudigste manier om met hen te werken. U kunt de objecten daadwerkelijk op de partituur zien, u kunt hun grootte wijzigen, u kunt hen verplaatsen of u kunt hen bewerken met de muis.

Aan het "Overige hulpmiddelen" palet werd een nieuw hulpmiddel toegevoegd (alleen in Harmony). Kies dit hulpmiddel en klik nu op de partituur waar u het object ingevoegd wilt zien. Het object wordt nu geplaatst en het bewerkingsvenster wordt geopend. Het programma moet in de paginaweergave staan. Als dit niet het geval is, dan verandert de interface alsnog naar deze weergave.

Het Wijzig menu toont eveneens een "Vrije objecten" menuonderdeel. Hieronder staan verschillende kenmerken:

 • "Wijzig/voeg toe" opent het venster voor het bewerken van de vrije objecten. Dit is de enige manier om vrije objecten te bewerken in Melody Assistant. Let op dat in Melody Assistant deze objecten alleen te zien zijn in het voorbeeld voor het afdrukken of op de afgedrukte pagina zelf.
 • "Vergrendeld" zorgt ervoor dat iedere verplaatsing of wijziging van de grootte van de vrije objecten niet mogelijk is gedurende het wijzigen van de partituur.
 • "Toon/Verberg" maskeert (verbergt) of toont alle vrije objecten op de verschillende lagen. Let op dat dit ook het afdrukken benvloedt..


Hoe wordt een vrij object gewijzigd?

Schakel over naar de Paginamodus. Dubbelklik nu op het object of kies in het menu de optie "Wijzig>Vrije objecten>Wijzigen/Toevoegen". Bovenaan het venster dat nu geopend wordt, staan alle vrije objecten. U kunt hen wissen, er n toevoegen of dupliceren. Van ieder vrij object kunt u ook de kenmerken wijzigen.

Een vrij object wordt gekenmerkt door:

 • Zijn type: dit kan een tekst, afbeelding, omlijsting enzovoorts zijn.

 • Een tekst object kan speciale commando's omvatten. Zij worden vervangen zodra het object wordt weergegeven. Deze commando's zijn dezelfde als die welke in de kop- en voettekst van een pagina gebruikt kunnen worden:
   • $F: bestandsnaam
   • $T: document titel
   • $D: huidige datum
   • $H: huidige tijd
   • $P: pagina nummer
   • $N: aantal bladzijden
   • $$: $ teken
   • $L wordt vervangen door liedteksten. U kunt tekstobjecten met verschillende verzen aanmaken. $L,n haalt regel "n" op.  $L dat gevolgd wordt door de naam van een notenbalk, selecteert de liedteksten voor n notenbalk. Een voorbeeld is  $L"tenor".
   • $M: totale duur van de muziek (mm:ss)
   • $Oxxx: Waarde om op te tellen bij het werkelijke paginanummer. Als u een muziekstuk splitst in verschillende bestanden, dan kunt u hen toch afdrukken met opeenvolgende paginanummers.
   • $R : opmerkingen die aan het document gerelateerd zijn

  Vrije objecten met als type "Tekst" kunnen ook speciale teksten hebben.
  Voor de tekst kunt u de stijl, het lettertype, de kleur en de uitlijning instellen.

  Een afbeelding object wordt gemporteerd uit een bestand met het BMP of het PICT formaat. De afbeelding kan in kleur zijn. De kenmerken van de afbeelding worden samen met het document opgeslagen. Let dus goed op de grootte van de afbeelding, want uw document kan daardoor flink groter worden.

  Een omlijsting en een cirkel worden met de gekozen kleur en lijndikte weergegeven.

  Een partituur object is een ingesloten pagina uit een extern muziekbestand. De pagina wordt getekend op 200 dpi.

  U kunt het type van een bestaand object wijzigen. Deze wijziging heeft geen invloed op zijn grootte of zijn positie.

 • Het paginanummer. Paginanummers zijn relatief opgegeven ten opzichte van het begin of het einde van een document. Als u een paginanummer opgeeft dat groter is dan het aantal pagina's van het document, dan worden de extra pagina's aan het document toegevoegd. Dit is erg handig als u bijvoorbeeld een commentaarpagina aan het einde van het document wilt toevoegen.

 • Een object kan op meerdere pagina's getoond worden. Zo wordt bijvoorbeeld een logo alleen in de koptekst van de eerste pagina aangebracht. Hij wordt daarna op alle andere pagina's automatisch herhaald.

  Een object kan alleen op de even of de oneven pagina's worden weergegeven. Dit kan als u bijvoorbeeld afwijkende kop- en voetteksten heeft gedefinieerd.
  .
 • De locatie op de pagina. De locatie op de pagina wordt opgegeven in tienden van millimeters (254e van een inch). Het begin is standaard linksboven van de pagina. "Pagina" betekent hier het afdrukbare gebied van het vel papier. Dit gebied is altijd kleiner dan het papier zelf (vanwege de marges van de printer). Als de eigenschappen van de printer worden gewijzigd, dan blijven de vrije objecten de gewenste positie behouden. Het is uiteraard ook mogelijk om een ander begin aan te geven: onderaan of aan de rechterkant van de pagina, enzovoorts...

 • De grootte van het object op de pagina. De grootte van het object wordt opgegeven in tienden van millimeters (254e van een inch). Het beschrijft het weergavegebied van de afbeelding, de grootte waarbinnen de tekst kan worden geformatteerd, enzovoorts...
 •  
 • Het niveau. Vrije objecten kunnen worden opgesplitst in twee groepen. Die objecten die vr de notenbalken staan (voorgrond) en die objecten die achter de notenbalken staan (achtergrond).

 • Objecten binnen eenzelfde laag worden gesorteerd. Om de volgorde waarin een object wordt weergegeven te wijzigen, klik op zijn naam in de lijst terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt (of u gebruikt de rechtermuisknop). U kunt het object daarna verslepen.

 • De kleur. Dit is de kleur waarin het object wordt weergegeven. Als de afbeelding zwart-wit is, dan wordt deze kleur gebruikt bij het afdrukken in plaats van zwart.
 •  
 • De dikte in 1/10 mm. Bij objecten zoals de omlijsting, de cirkel enzovoorts kan de lijndikte hier bepaald worden (in tienden van een millimeter of 254e van een inch).

 • Het weer te geven paginanummer. Dit betreft de ingesloten partituurobjecten.

Ingesloten externe bestanden


Externe bestanden in het BMP of het PICT formaat, of zelfs partituren in het MUS formaat, kunnen worden weergegeven binnen het document.

Belangrijk: Externe bestanden worden als geheel gekopieerd in het document. Als het externe bestand daarna wordt verplaatst of verwijderd, dan heeft dit geen effect op uw document.


Als het externe document op dezelfde locatie op uw harde schijf blijft staan en daarna wordt gewijzigd, dan geeft een icoon in de lijst (een icoon met een kleine klok) aan dat u uw document kunt bijwerken. Hiertoe klikt u op de "Bijwerken" knop.

Als het externe bestand niet op zijn oorspronkelijke plaats kan worden teruggevonden, dan zoekt Harmony-Melody daarna in dezelfde map als die van het document waarin het is ingesloten.

Als het externe bestand niet meer op de harde schijf kan worden gevonden, dan wordt een icoon met een doorgebroken bestand op de lijst getoond. Dit heeft geen invloed op uw document, maar het vertelt u wel dat dit object niet meer kan worden bijgewerkt.

Als u "Partituur>Paginaweergave instellingen>Toon controle knoppen" kiest, dan ziet u het icoon met het gebroken bestand in de linkerbovenhoek van het objectgebied.

Beheren van vrije objecten in de paginaweergave

Als u van de muis gebruik maakt, dan kunt u:

 • Dubbelklikken op het objectgebied om hem vervolgens te wijzigen
 • Klikken en slepen om het object te verplaatsen
 • In de hoek rechtsonder klikken en daarna te slepen om de grootte te wijzigen
Als u gebruik maakt van de menuoptie "Wijzig>Vrije objecten>Wijzigen/Toevoegen", dan kunt u al deze objecten in algemene zin wijzigen.

Tips...

In sommige gevallen kunnen objecten leeg zijn. U kunt bijvoorbeeld een tekstobject aanmaken zonder daar tekst in aan te brengen. Het kan moeilijk zijn een dergelijk object op een pagina te zien en hem vervolgens te bewerken. In dergelijke gevallen kunt u met  "Partituur>Paginamodus instellingen>Toon controle knoppen" alle objectgebieden op de pagina's zien. 

Als een object voor een afbeelding geen bijbehorende data heeft, dan wordt hij weergegeven als een doorkruiste zwarte omlijsting.

Als u een verzameling van korte melodien maakt, dan kunt u hen afdrukken en annoteren vanuit n enkel document. Hiertoe maakt u een nieuw document aan ("Eenvoudig - Enkel een balk sjabloon). Vervolgens kiest u de menuoptie "Notenbalken>Verwijder lege notenbalken" om een volledig leeg document te krijgen. Daarna kunt u uw melodien insluiten als objecten met het type "Partituur".

Het kan zijn dat u altijd de mogelijkheid wilt hebben om ingesloten bestanden in uw document bij te kunnen werken, ook als uw document verplaatst wordt. Hiertoe moet u de ingesloten documenten in dezelfde map plaatsen als die waar uw document op dat moment staat. Als Harmony of Melody het bestand niet op zijn oorspronkelijke locatie kan vinden, dan zoekt het programma in de map van het document waarin de bestanden zijn ingesloten.

In alle andere gevallen worden de ingesloten bestanden weergegeven en afgedrukt. Het zal alleen niet mogelijk zijn hen nog langer bij te werken.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden