Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Lettertypes


Wat is een lettertype?


Een lettertype bepaalt hoe tekst er op een scherm uit zal komen te zien. Een lettertype wordt opgeslagen in een bestand. In dit bestand staan alle objecten die getekend moeten worden. 

De lettertypen die in de "system" map zijn opgeslagen (zoals Times, Courier, Arial enzovoorts), kunnen door ieder programma worden gebruikt. 

De "ingesloten" lettertypen, zoals die in de "Fonts" map van Melody of Harmony Assistant, kunnen alleen door deze twee programma's gebruikt worden.

Er zijn verschillende ingesloten lettertypen meegeleverd. Het programma kan hen gebruiken, zonder dat er nog een extra installatie nodig is.

Er zijn twee soorten ingesloten lettertypen:
1. muzieklettertypen (alleen voor Harmony Assistant) die het mogelijk maken om de weergave van een partituur te wijzigen
2. tekstlettertypen (voor Harmony en Melody) die bijzondere tekens mogelijk maken in teksten

Muzieklettertypen


Met Harmony Assistant wordt een groep van muzieklettertypen meegeleverd. Deze lettertypen zijn ook aanwezig in Melody Player en de Myriad plug-in.
Tekensets zijn alleen beschikbaar in Harmony Assistant. Om hen te gebruiken, of om uw eigen tekenset voor muziek aan te maken verwijzen we u naar het bijbehorende hoofdstuk.

Tekstlettertypen


Teksten op de partituur, tekst in de kop- en voettekst van de pagina, de liedteksten, de akkoordregels enzovoorts kunnen allemaal een ander lettertype gebruiken. Als u een document op een computer bekijkt en het bijbehorende lettertype is niet aanwezig, dan wordt daarover een opmerking getoond. Het lettertype wordt nu gewijzigd in het standaard lettertype (Geneva op de Macintosh en Arial op Windows).

Om het tekstlettertype of de attributen daarvan (zoals grootte en weergave) te wijzigen, klikt u op de het icoon met de kleine letter "A". Het instellingenvenster, waarin een tekstvoorbeeld in het gekozen lettertype staat, komt nu omhoog.

Sommige teksten kunnen verschillende stijlen hanteren. Er wordt dan automatisch een venster geopend waarin u snel toegang heeft tot de stijlen en de lettertypen.

In een pop-up menu kunt u het lettertype wijzigen.
Als u onder Windows werkt, dan opent een klik met de rechtermuisknop op dit menu het normale selectievenster voor lettertypen.

Met Harmony Assistant en Melody Assistant worden verschillende lettertypen meegeleverd.
In iedere tekst van de partituur (titel, commentaar, tekstobjecten, liedteksten, akkoordnamen enzovoorts) kunt u speciale tekens of muzieksymbolen invoegen. Met Harmony Assistant kunnen deze lettertypen gebruikt worden binnen toegewijde scripts, zoals voor het aanmaken van tabulaturen die bijzondere tekens.

Om de lettertypen snel te kunnen vinden, beginnen hun namen met "My".

Hoe gebruikt u tekstlettertypen?


Zodra u een tekst intypt, dan kunt u ייn van de "My" lettertypen kiezen in het selectievenster. Raadpleeg daarna de onderdelen hieronder om het ingevoegde teken en het gewenste weer te geven symbool bij elkaar te zoeken.
In de tabel hieronder volgende de namen van de tekens de nomenclatuur van PostScript:

space komt overeen met de spatiebalk
exclam is
het uitroepteken ( ! )
quotedbl
is het aanhalingsteken ( " )
quotesingle is de apostrof ( ' )
numbersign is het hekje ( # )
comma is de komma ( , )
period is de punt ( . )
less is het "minder dan"-teken ( < )
equal is het gelijk-teken ( = )
greater is het "groter dan" teken ( > )
underscore is de underscore ( _ )
percent is het procent teken ( % )

Het "My Chords" lettertype


Met dit lettertype kunt u akkoordnamen (ook Latijnse en Angelsaksische) schrijven met voortekens. Dit geldt ook voor de Jazz akkoord symbolen.
De correspondentie tabel is als volgt:Als u een E mol akkoord wilt invoegen, dan typt u Eb. Als u een F scherp wilt invoegen, dan typt u F#. Als u een D dubbel mol akkoord wilt invoegen, dan typt u D<.
Een voorbeeld: als u Mi=7  C!  D#' intypt, dan krijgt u:


Het "My Figured Bass" lettertype


Dit lettertype is toegewijd aan de becijferde bas.
Om het gebruik en de uitlijning van de becijfering mogelijk te maken, hebben de meeste tekens dezelfde breedte.


De tekens voor de schuine streep (/), de backslash (\) en de onderstreping (_) hebben geen breedte. Dit betekent dat ieder teken dat daarna wordt ingevoegd, gesuperponeerd zal worden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een streep door een cijfer te plaatsen.
Bijvoorbeeld: als u /7 intypt, dan krijgt u een 7 met een schuine streep er doorheen.
De spatiebalk verplaatst een teken met een halve breedte, het gelijkteken (=) met een volledige breedte.
De "e", "f" en "g" tekens zorgen voor het tekenen van een open haak die meerdere regels omvat. De tekens "h", "i" en "j" zorgen dat de sluitende haak wordt getekend.

Houdt er rekening mee dat de breedte van de Romeinse getallen, beschikbaar vanaf "K" tot en met "V" afhankelijk is van de breedte van het weergegeven symbool. U kunt hen dan ook beter niet gebruiken als u precies uitgelijnde getallen wilt weergeven.

Een voorbeeld: als u het volgende intypt
e=/7 h
f#3 i
gb5 j
dan krijgt u:Het "My Autoharp" lettertype


Dit lettertype helpt u om tabulatuur symbolen in te typen voor de Autoharp.
Hij wordt vooral gebruikt in Harmony Assistant door het script "Notation > Staves > Autoharp tablature" script.


De O, P en Q symbolen hebben geen breedte. Als zij voor een cijfer of voor het "T" teken worden ingevoegd, dan zorgen zij voor een omlijsting van dat symbool.
Dit geldt ook voor de U, V en de W. Als u hen op de op de regel uitlijnt, dan zorgen zij dat pijlen en lijnen over elkaar heen worden getekend.
Een voorbeeld: als u O2 P3 QT U V X UVW  intypt, dan krijgt u:
:(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden