Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Inleiding
Regels
Effecten en expressie
Microtonale aanpassing
Vervangende stemming
Digitale Effect processor
Parameter curven
Gebruikerinstrumenten
Digitale audio tracks
Jukebox
Afspelen van een karaoke
Gefrette vingerzetting
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Digitale Audio Tracks


Digitale audio tracks (ofwel digitale geluidssporen) helpen u om geluidsdata in de vorm van digitale geluidswaarden op te slaan, in plaats van als muzikale symbolen.
Een digitale audio track werkt als een geluidscassette. U kunt hem in een muzikaal document plaatsen. U kunt al hetgeen u wilt opnemen, om dit vervolgens af te kunnen spelen.

U kunt een onbeperkt aantal digitale audio tracks in een document gebruiken. Daarnaast kunt u zowel normale notenbalken (die op digitale of de MIDI uitvoer worden weergegeven) als digitale audio tracks in hetzelfde document gebruiken.

Opmerking: De digitale effect processors kunnen ook op de digitale audio tracks worden toegepast.

Digitale audio tracks helpen u bijvoorbeeld om:
 • Uw eigen stem, of een instrumentaal deel dat uzelf heeft gespeeld, aan uw document toe te voegen;
 • Een stuk van een audio cd op te nemen, de zangstem te wissen en die met uw eigen zang te vervangen;
 • Verschillende stukken in verschillende formaten (AIFF, WAV, MP3, SND) in uw document te importeren;
 • Het eindproduct in de meest gebruikelijke digitale formaten te exporteren, om daarna uw eigen audio cd's aan te kunnen maken;
 • Enzovoorts.
In dit hoofdstuk zult u leren hoe de computer moet worden geconfigureerd en wat de grondbeginselen zijn van het bewerken van de digitale audio tracks.


Samenvatting

Instellen van het geheugen

Instellen van de digitale input
Verkrijgen en importeren van digitale data
Valideren
Bewerken
Hints en tips


Instellen van het geheugen


De digitale audio tracks worden in Melody en Harmony in 44 kHz, 16-bit, mono (cd kwaliteit) formaat opgeslagen.
Een stereo opname wordt gesplitst in twee digitale audio tracks. Eén voor het linkerkanaal, de andere voor het rechterkanaal.

Dit betekent dat er voor één seconde van een stereo opname 176400 bytes (172 kB) opgeslagen moet worden.
Een stuk van vijf minuten in stereo gebruikt dus ongeveer 50 Mb aan opslagruimte.

Deze enorme hoeveelheid van data wordt beheerd als een tijdelijk bestand op uw harde schijf, of, als u genoeg geheugen heeft, in RAM.

De wijze waarop het programma digitale audio tracks beheert, kan ingesteld worden in de "Configuratie>Globale instellingen>Digitaal spoor".
Het is belangrijk dat deze instellingen goed met uw computer overeenkomen. U heeft dan de snelste toegang tot de digitale audio data. Bij het afspelen moeten Melody en Harmony de digitale data met een snelheid van 172 kB per seconde af te kunnen lezen.

De eerste waarde die ingesteld kan worden is de Grootte van de overdrachtsbuffer. Dit is het geheugen dat gebruikt wordt voor de uitvoer van het geluid en voor de kopieerbewerkingen tijdens het wijzigen. Hoe hoger deze waarde, hoe sneller het laden, opslaan, conversie en de knippen en plakken bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Dit geheugen is onderdeel van de geheugentoewijzing voor het programma zelf. De optimale waarden beginnen bij de 512 kB en eindigen bij de 1024 kB.

U kunt de de Tijdelijke bestandslocatie kiezen. Dit doet u in "Configuratie>Globale instellingen>Paden" Tijdelijke bestanden worden gebruikt om tracks op te slaan, maar ook voor de "ongedaan maken" handelingen tijdens het bewerken. Een schijfruimte van 100 Mb wordt aangeraden, of zelfs groter als u met grote bestanden werkt waarin vele handelingen "ongedaan" moeten kunnen worden gemaakt (zie hiervoor de globale instellingen).
Als u meerdere harde schijven heeft, of meerdere partities, kies dan de snelste of de meest lege. Wij raden u aan om regelmatig uw harde schijf te defragmenteren om de snelheid van overdracht zo hoog mogelijk te houden. (Zie hiervoor de handleiding van uw computer).

Gebruik tijdelijk geheugen: als deze checkbox aangevinkt is, dan slaat het programma zoveel mogelijk data op in het tijdelijke geheugen (RAM), voordat de harde schijf wordt gebruikt. Als u veel geheugen heeft (meer dan 64 Mb), dan kan de snelheid flink opgevoerd worden.

Om u te helpen bij het goed inregelen van de waarden van deze parameters kunt u de knop "Controleer mijn computer" aanklikken. Het programma start dan een testprocedure en toont vervolgens het resultaat.
Instellen van de digitale input


De opnamebronnen voor geluiden kunnen bijvoorbeeld een audio cd in de cd-speler zijn, of een microfoon die op uw computer is aangesloten.

Opmerking: De opnamebron (microfoon, de cd-speler, Aux, enzovoorts) wordt niet door Melody en Harmony geselecteerd. U gebruikt hiervoor de standaard systeeminstellingen (Audio mixer op de pc, of het "Sound" controle paneel op de Macintosh). Onder Linux zijn er vele mogelijkheden. Probeer de instellingen die bij uw distributie behoren.

De menuoptie "Configuratie>Digitale uitvoer configuratie" toont een venster waarin aangegeven kan worden hoe Melody en Harmony data verkrijgen van een geselecteerde audio bron.
Zodra een digitaal invoerkanaal data ontvangt, dan moet de groene niveaumeter (aan de rechterkant van het venster) gaan bewegen.

De invoer kan zowel mono als stereo zijn. Als stereo is gekozen, dan worden twee digitale audio tracks aangemaakt. Zij staan onder elkaar. De eerste is het linkerkanaal, de tweede is het rechterkanaal. Als u met een enkele microfoon geluid opneemt, dan heeft het geen zin om "stereo" te kiezen.

De Versterking (alleen beschikbaar op sommige computers) kan worden aangepast. Dit is de versterkingsfactor die automatisch of handmatig toegepast wordt op het binnenkomende audio signaal.

De invoer vertraging helpt u om de verwerkingsvertraging door de bewerkingen van de computer te kunnen compenseren. Er kan een vertraging optreden tussen het moment dat het audio signaal wordt aangeboden aan de computer en het moment dat de overeenkomstige digitale data beschikbaar zijn voor de analoog-digitale converter.
Melody en Harmony kiezen automatisch een standaard vertraging die afhangt van de digitale uitvoer parameters die u eerder heeft ingesteld (zie hiervoor het digitale uitvoer configuratie venster). De invoer vertraging wordt opgeteld of juist afgetrokken van de van deze standaard vertraging.
Als u bijvoorbeeld uw eigen stem opneemt op een digitale audiotrack terwijl de muziek afspeelt, dan zal er een paar milliseconden vertraging optreden tussen de opgenomen stem en de muziek zelf. U hoort dit zodra u dit gedeelte opnieuw afspeelt.

Hier volgt een eenvoudige manier om de juiste waarde voor de invoer vertraging te kunnen bepalen:
 1. Maak een leeg document met ongeveer twaalf maten;
 2. Zet het metronoom aan met het "Afspeel hulpmiddelen" palet;
 3. Start het opnemen en neem direct met een microfoon het geluid op dat door het metronoom door uw computer wordt voortgebracht. Doe dit ongeveer twee of drie seconden;
 4. Plaats het resultaat in uw document;
 5. Als uw invoer vertraging correct is ingesteld, dan klikt het metronoom precies aan het begin van iedere maat;
 6. Als de klik een klein beetje te vroeg is (links van de maatstreep), dan moet de invoer vertraging worden verhoogd. U moet het nu opnieuw proberen;
 7. Als de klik een klein beetje te laat is (rechts van de maatstreep), dan moet de invoer vertraging verkleind worden. U moet het nu opnieuw proberen.
Uw digitale invoer is ingesteld.
Als u de digitale uitvoer parameters opnieuw instelt, dan kan het nodig zijn dat u het bovenstaande opnieuw moet doen.Verkrijgen en importeren van digitale data

 
Opmerking: U kunt het "Opname hulpmiddelen" palet zichtbaar maken om een digitale audio track op te kunnen nemen. U kunt nu de input type(n) kiezen: digitaal en/of MIDI. Let erop dat beiden soorten input gelijktijdig gekozen kunnen worden. Dit helpt u om bijvoorbeeld een opname te maken, waarbij u zelf op een toetsenbord speelt en gelijktijdig in een microfoon meezingt.

Opmerking voor gebruikers van Windows: Voordat u een digitale opname maakt, moet u eerst een digitale invoer kiezen. U doet dit in het venster dat opkomt na de keuze van de menuoptie "Configuratie>Hardware configuratie".

Er zijn verschillende manieren om een digitale audio track in een muziekdocument in te sluiten.
 • Importeren van een bestaande digitaal geluidsbestand
 • In het Archief menu kiest "Importeren". U selecteert nu het bestandsformaat dat u wilt importeren: Wave, AIFF, MP3 of een Macintosh geluidsbron. Daarna kiest u een bestaand bestand op uw harde schijf en klikt u op OK. Een nieuw document wordt nu aangemaakt met evenveel digitale tracks als het aantal kanalen dat zich in het bestand bevindt (één voor een mono bestand, twee voor een stereofonisch bestand).
   
 • Toepassen van een track aan een bestaand document
  • Invoegen van de inhoud van een digitaal geluidsbestand aan het document:
  • Kies "Wijzig>Digitale audio track>Importeer". Het gekozen audiobestand in Wave, AIFF, MP3 enzovoorts zal nu ingelezen en ingevoegd worden in het bestaande document. Dit zullen één of twee digitale audio tracks worden.

  • Verkrijgen van geluidsdata vanuit een digitale input:
  • Klik op het opname icoon in de "Opname hulpmiddelen" palet, of kies "Wijzig>Digitale audio track>Start-stop opnemen".
   De melodie begint met afspelen en de opname begint. De geluidsbron kan een microfoon zijn (om te zingen of een akoestisch instrument af te spelen) of een audio cd (start de cd vanuit uw besturingssysteem). Om de opname te stoppen, klik dan opnieuw op hetzelfde icoon.
   De data zal als één of twee tracks aan het bestaande document worden ingevoegd. Als er geen document geopend is, dan wordt automatisch een nieuw document aangemaakt.

  • Verkrijgen vanuit het Karaoke venster:
  • Start de Karaoke en klik nu op het opname icoon. Zing nu in de microfoon. Uw stem wordt als een digitale track aan het huidige document toegevoegd.
 • Invoegen van data aan een digitale audio track
  • Maak een nieuwe notenbalk aan (Notenbalk>Voeg notenbalk toe) en verander het type naar een "digitaal spoor" (Notenbalk>Verander type notenbalk). Voer nu het volgende uit:

  • Invoegen van data aan een bestaande digitale audio track vanuit een bestaand geluidsbestand:
  • Klik waar u maar wilt om aan te geven waar het geluid moet worden ingevoegd in de digitale audio track. Kies nu menuoptie "Wijzig>Digitale audio track>Importeren". De data die ingelezen wordt vanuit het bestand met de formaten Wave, AIFF, MP3 enzovoorts, wordt ingevoegd op de plaats waar u op de digitale audio track heeft geklikt.

  • Invoegen van data aan een bestaande digitale audio track vanuit een digitale opname:
  • Klik waar u maar wilt om aan te geven waar u het geluid opgenomen wilt hebben in de digitale audio track. Kies nu de nu de knop voor het afspelen van een geselecteerd gebied. Deze knop staat in het "Afspeel hulpmiddelen palet". Klik nu op het opname icoon. Klik opnieuw op dit icoon om de opname te stoppen.
 • Converteren van een normale notenbalk naar een digitale audio track
 • Verander het type van de bestaande notenbalk naar een "Digitaal spoor". De muzieknoten die op de notenbalk staan worden geconverteerd naar hun digitale tegenhanger. 
   Opmerking voor gebruikers van Harmony: U kunt een digitaal bestand converteren naar noten door gebruik te maken van het script "Digital sound>Digital to notes"


  Valideren


  Na iedere import of opname van digitale data wordt een venster geopend. Dit venster toont de digitale data en de bijbehorende timing. Dit venster kan ook worden gebruikt bij het wijzigen van de partituur: kies een gebied op één of twee digitale tracks en kies de menuoptie "Wijzig>Digitale audio tracks>Wijzig selectie".

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor bewerking. U kunt hen kiezen door te klikken op de iconen onder de geluidsgrafiek:

  • Wijzigen modus (potlood icoon): als dit actief is, dan kunt u geluidsfragmenten wijzigen door op de geluidsgrafiek te klikken;
  • Zoom modus (vergrootglas icoon): vergroot (met een muisklik) of verkleint (Shift + muisklik) de grootte van de geluidsgrafiek. Met de schuifbalk stelt u het begin van beeld in.
  • Selecteren modus (lasso icoon): als u op de geluidsgrafiek klikt, dan kunt u een geselecteerd gebied instellen. Het geselecteerde gebied wordt ook numeriek weergegeven aan de linkerkant van het venster. Zichtbaar zijn het totale aantal samples in het stuk en de locaties in minuten, seconden en honderdsten van een seconde.
  Het pop-up menu “Actie” geeft commando's die toegepast kunnen worden op het geselecteerde gebied. Dit zijn bijvoorbeeld knippen, plakken, wissen, toevoegen enzovoorts.

  Het werkgebied:
  Het werkgebied wordt begrensd door een start- en beginlocatie.
  Gedurende het valideren wordt alle data binnen het werkgebied toegepast op de digitale audiotrack. Data dat daarbuiten ligt, wordt genegeerd.

  Als het bewerkingsvenster opent, geldt het volgende:
  Als u een digitaal geluidsbestand heeft geïmporteerd, dan is het werkgebied maximaal. Het omvat alle data die u zou willen bewerken. Dit is dus alle geladen data.
  Als u een deel van een bestaande digitale audio track aan het bewerken bent, dan is het werkgebied eveneens maximaal. Het omvat alle data die u zou willen bewerken. Dit is de inhoud van het geselecteerde gebied van het document.
  Als u een geluid heeft opgenomen, dan kunt u het werkgebied zodanig vergroten dat alle opgenomen data net voor de muziek getoond wordt (zie ook hieronder).

  De commando's "Uitsnijden" en "Toon alles" in het "Actie" menu wijzigen de grenzen van het werkgebied. "Uitsnijden" stelt het werkgebied in op het huidige geselecteerde gebied. "Toon alles" stelt het werkgebied in op het totale sample.

  Als er meerdere digitale audio tracks in het document zitten:

  U kunt kiezen op welke bestaande track de data zal worden toegepast. U kunt ook een nieuwe track aanmaken. Als de data stereofonisch is, dan wordt de data toegepast op de geselecteerde en op de volgende track.
  Als uw data afkomstig is uit een microfoon of uit een audio cd:
  Zodra het venster opent, dan wordt de opgenomen data weergegeven. Omdat er een vertraging kan zijn tussen de start van de opname en de start van de af te spelen muziek, kan het zijn dat er data zit vóór de eerst weergegeven locatie. Dit wordt standaard niet weergegeven. Om deze data te zien, kiest u "Actie>Toon alles".
  Als u stereofonische data heeft (vanuit een audio cd, geïmporteerd bestand, enzovoorts):
  U kunt:
  • het linker- en rechterkanaal behouden. Ieder kanaal wordt toegevoegd aan een verschillende tracks. Het linkerkanaal heeft een balans naar links, het rechterkanaal heeft een balans naar rechts.
  • het linker- en rechterkanaal vermengen. U krijgt dan één mono track.
  • het linker- en rechterkanaal vermengen en de zangstem verwijderen. Dit kan bruikbaar zijn als u de stem van de zanger wilt vervangen met uw eigen zang.
  Als u data toevoegt op een bestaande digitale audio track:
  U kunt kiezen of de data ingevoegd moet worden op de huidige locatie, of dat hij toegevoegd (dus vermengd) moet worden de bestaande data, of dat de oorspronkelijke moet worden vervangen.
  Als een blokkeerpunt is ingesteld op het doel track:
  U kunt kiezen of de applicatie of de data rekening houdt met dit blokkeerpunt. (Zie de "Bewerken" sectie hieronder voor een uitleg van de blokkeerpunten).


  Bewerken

  Algemene punten
  Alle normale bewerkingen, zoals knippen, plakken, wissen enzovoorts, kunnen op digitale audio tracks worden gebruikt.
  Er is wel een aantal bijzonderheden. Een voorbeeld: de toevoegen handeling vermengt de inhoud van het klembord met het huidige geselecteerde gebied.

  Voor de digitale audio tracks zijn er speciale bewerkingen die gekozen kunnen worden: versterken, uitdoven, spiegelen enzovoorts. Zij zijn beschikbaar in het menuonderdeel "Notenbalk>Digitale audio track". Deze bewerkingen worden toegepast op het huidige geselecteerde gebied. Hieronder volgt een nadere uitleg van deze bewerkingen.

  Tip: Het "Notenbalk>Digitale audio track" menu kan ook weergegeven worden als u met de rechtermuisknop op een digitale audio track klikt (Alt+klik op een Macintosh).
  Blokkeerpunten

  Blokkeerpunten behoren specifiek bij digitale audio tracks. Zij zijn ontworpen om een gebied met data te beschermen, gedurende de handelingen voor invoegen of wissen. De data kan dan niet verplaatst of gewist worden. Als er een blokkeerpunt aanwezig is, dan kan er geen handeling vóór dat punt uitgevoerd worden die de data ná dat punt beïnvloedt.

  Een blokkeerpunt wordt aangegeven met een verticale rode lijn. U kunt blokkeerpunten overal op een digitale audio track aanbrengen. Hiertoe gebruikt u het menuonderdeel "Wijzig>Digitale audio track>Voeg blokkeerpunt toe". Zodra u digitale data toepast op een track, dan wordt automatisch een blokkeerpunt toegevoegd aan het begin van gebied dat wordt gewijzigd. Om een blokkeerpunt te verwijderen kunt u het wissen hulpmiddel (de knop met de bliksemflits) gebruiken.

  Specifieke acties

  Deze acties zorgen voor logische handelingen op de data. Zij kunnen ook wijzigingen in de data aanbrengen. Beide handelingen werken op het geselecteerde gebied.

  Zoek nulovergang: het start- en beginpunt van het geselecteerde gebied wordt ingesteld op de dichtstbijzijnde nulovergang van data. Dit faciliteert het isoleren van een geluid in een groep met data. Op deze wijze wordt het "klikken" voorkomen, zodra het geselecteerde gebied ergens anders in de track wordt geplakt (mits het invoegpunt ook een nulovergang is).

  Horizontaal spiegelen: De geselecteerde data wordt verticaal geïnverteerd (dat wil zeggen dat positieve amplitudes negatief worden en andersom).

  Verticaal spiegelen: De geselecteerde data wordt horizontaal gespiegeld (dit betekent dat de data omgekeerd in de tijd wordt gespeeld).

  Versterken: De geselecteerde data wordt versterkt met het aangegeven percentage. Een ratio onder de 100% zorgt voor een afname van het volume. De "Normaliseer" knop stelt de hoogste amplitude in het sample gelijk aan de maximale digitale waarde.
  Normaliseren
  tot 100% versterkt het geluid tot de maximale waarde die mogelijk is, zonder het ontstaan ​​van het verlies van gegevens als gevolg van digitale clipping.

  Uitdoven: Geluid komt op of sterft weg. De verandering (fade) kan lineair of logaritmisch zijn.

  Nulwaarde in het midden: De gemiddelde waarde van data in het geselecteerde gebied wordt ingesteld als nul.

  Precieze bewerking
  Als u een onderdeel van de digitale track wilt bewerken (of een hele, als u dat wenst) en u heeft hier een preciezere bewerking voor nodig, dan selecteert u het gewenste gebied en kiest u vervolgens de menuoptie "Wijzig>Digitale audio track>Wijzig selectie". Als u meer dan één track selecteert, dan worden de bewerkingen in stereo uitgevoerd.


  Hints en tips

  Karaoke en heropname:

  Vanuit het karaoke afspeelvenster is het ook mogelijk om met een microfoon opname te beginnen. Zo zorgt u ervoor dat u een digitale audio track kunt opnemen waarop alleen uw stem staat. Nadat u de track hebt gevalideerd, kunt u hem afspelen samen met de gewenste melodie. Uw stem wordt aan de melodie toegevoegd. Op dat moment kunt u uw stem opnieuw opnemen en opnieuw aan de bestaande track toevoegen. Dit kunt u zo vaak u wilt herhalen.

  Afspeel problemen:
  Als er bij het afspelen een boodschap wordt getoond die u meldt dat de muziek niet goed kan worden afgespeeld, wees er dan zeker van dat de harde schijf waarop de tijdelijke bestanden staan niet vol of gefragmenteerd is. Maak wat ruimte vrij of start de defragmentatie indien nodig.

  Problemen bij het verwijderen van de stem van de zanger:

  In sommige gevallen kan de zangstem niet goed worden verwijderd. Dit is met name het geval als u een MP3 bestand importeert. Dit komt door het verlies aan informatie in het MP3 formaat.
  Dit kan ook gebeuren in stukken waar de stem van de zanger niet stereofonisch gecentreerd is.
  (c) Myriad - Alle rechten voorbehouden