Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Inleiding
Muziektheorie
Sjablonen
Paginaweergave
Graveurweergave
Positionering
Discontinue selectie
Presentaties
Doelen
Overbinding, boog en waardestreep
Tabulaturen
Meerstemmige notenbalken
Notatie in kleur
Gregoriaanse notatie
Overgangen
Overzicht
Maatstrepen
Deel markeerders
Springen en Acties
Gebruiker gedefinieerde overgangen
Sleutel
Voortekening
Maataanduiding
Dynamiek
Tempo en voortgang
Liedteksten/Karaoke
Vrije objecten
Tekstuele commando's
Lettertypen
Tekensets
Advanced
Geluidsweergave
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Overgangen

Overzicht


Een muziekstuk wordt gespeeld vanaf de eerste tot en met de laatste geschreven maat. Er zijn echter symbolen die deze lineaire wijze van afspelen kunnen veranderen. Deze symbolen zijn de overgangen.

Soorten overgangen

Er zijn drie soorten overgangen:

Maatstrepen: deze geven van een muziekstuk de maat aan waar het afspelen gestart of juist beëindigd moet worden. Zij kunnen ook een groep maten omvatten die herhaald moet worden.
Soms hebben maatstrepen geen effect op de muziek die afgespeeld wordt. Dit hangt af van de notatie van de maatstreep (vet, dubbel of gestippeld).

- Deel markeringen: als een groep maten meerdere keren gespeeld moet worden, dan helpen de deel markeringen u bij het aangeven van welke maten als eerste gespeeld moeten worden en welke maten daarna volgen.
 
- Sprongen en voorwaardelijke acties: deze zorgen voor sprongen of ze zorgen ervoor dat de muziek stopt met afspelen, afhankelijk van sommige voorwaarden.
 
Opmerking: In tegenstelling tot vele andere muziekprogramma's spelen Harmony en Melody de overgangen (maatstrepen, deel markeringen, sprongen en voorwaardelijke acties) wel af. Dit geldt ook als deze overgangen ergens zijn ingebed of op een ingewikkelde manier in het muziekstuk zitten.

Hieronder staat een tabel met alle overgangen die u in een partituur kunt vinden. Klik op de naam van het symbool om een gedetailleerde beschrijving te krijgen over hoe het zich in een muziekstuk zal gedragen.
 
Naam Symbool Type
Beschrijving
Muziek start

(bij het begin van de maat)
Maatstreep
Geeft aan dat deze maat de eerste is die gespeeld moet worden.
Muziek einde

(bij het einde van een maat)
Maatstreep
Geeft aan dat deze maat de laatste is die gespeeld moet worden.
Start van de herhaling

(bij het begin van de maat)
Maatstreep
Begin van een groep maten die meerdere keren gespeeld moet worden.
Einde van de herhaling
 
(bij het einde van de maat)
Maatstreep
Einde van een groep maten die meerdere keren gespeeld moet worden.
Deelstart

(bij het begin van de maat)
Deel markering
De volgende maten zullen alleen op de aangegeven tijden worden gespeeld (ze zijn genummerd onder de halve haak)
Deeleinde

(bij het einde van de maat)
 Deel markering
Eine van een vorig deel.
Segno

(bij het begin van de maat)
Sprongdoel
"Spring naar Segno" (D.S.) doel
Coda

(bij het begin van de maat)
Sprongdoel
"Spring naar Coda" (Da Coda) doel
Fine
Fine (bij het einde van de maat)
Voorwaardelijke actie
Stop indien de laatste keer.
Da Coda
Da  of 
(bij het einde van de maat)
Sprong/Voorwaardelijke actie
Springt naar coda  indien de laatste keer.
Da Segno
D.S. of  
(bij het einde van de  maat)
Sprong
Springt naar Segno 
Da Capo
D.C.
(bij het einde van de maat)
Sprong
Springt naar muziek start
Da Segno al Fine
D.S. al Fine
(bij het einde van de maat)
Sprong
Springt naar Segno , en stopt bij het volgende Fine symbool.
Da Capo al Fine
D.C. al Fine
(bij het einde van de maat)
Sprong
Springt naar muziek start en stopt bij het volgende Fine symbool.
Da Segno al Coda
D.S. al 
(bij het einde van de maat)
Sprong
Springt naar Segno  en vervolgt totdat er een sprong naar Coda  (Da ) wordt gevonden.
Da Capo al Coda
D.C. al 
(bij het einde van de maat)
Sprong
Springt naar de muziek start en vervolgt totdat er een sprong naar Coda  (Da ) wordt gevonden.
 

Hoe wordt een overgang geplaatst?


Gebruik hiervoor het "Maatstreep" of het "Deel, Sprong en doel hulpmiddelen" palet. Welk palet hangt af van de overgang die u wenst te plaatsen. In het palet kiest u de overgang die u wenst te plaatsen. Daarna klikt u op de gewenste positie in de partituur. 
 
Opmerking:
In een enkele maat is het aantal simultane overgangen beperkt:
- Er kan één "maatstreep" zijn aan het begin van de maat (bijvoorbeeld: of )
- Er kan maar één "maatstreep" zijn aan het eind van de maat (bijvoorbeeld: of )
- Er kan maar één "deel markeerder" zijn aan het begin van de maat ( )
- Er kan maar één "deel markeerder" zijn aan het einde van de maat ( )
- Er kan maar één "Sprong doel" zijn aan het begin van de maat (Segno of Coda )
- Er kan maar één "Sprong of voorwaardelijke actie" zijn aan het einde van de maat (bijvoorbeeld: Fine, D.S., D.C. a l ...)
 

Hoe wordt een overgang bewerkt?


Klik op de knop met de "lasso" en klik daarna op de overgang die u wilt bewerken. Het Overgangen wijzigen venster wordt nu geopend.

In dit venster kunt u niet alleen de weergave van het symbool in de partituur wijzigen, maar ook hoe het gespeeld moet worden.
Onderaan dit venster vindt u een tekst die uitleg geeft over actie die uitgevoerd zal worden zodra de muziek wordt afgespeeld. 

Waarschuwing: Als u een overgang wijzigt, dan moet u controleren of de grafische weergave (tekst en symbolen die op het scherm worden getoond) overeenkomt met de uitgevoerde wijziging. Dit zorgt ervoor dat de partituur leesbaar blijft.

Raadpleeg nu de volgende pagina's in deze handleiding. U heeft dan een lijst met parameters van elke overgang die u kunt bewerken.

Tekst die behoort bij overgangen


Een tekst kan gekoppeld worden aan een overgang. U kunt deze tekst toevoegen in de "Overgangen wijzigen" dialoog. U kunt van de tekst de inhoud, het lettertype en de grootte aangeven.
Sommige speciale tekens worden vervangen met de muziektekens zoals  , , enzovoorts.
Een speciaal teken begint altijd met een $.

Teken
Weergave
$S
segno symbool
$C
coda symbool
$[
start voorwaardelijk deel symbool
$]
einde voorwaardelijk deel symbool
$#
tijd nummer
$N
maat nummer
$P
tijd teller
$T
achtervoegsel en "tijden", zoals gebruikt bij $P
$xxx
waarbij xxx is een waarde is met een drijvende komma. Schaalweergave voor $ S, $ C, $ [, $]. De standaard waarde is 1.0
$$
$

Enkele voorbeelden:

Tekst
Weergave
Da Segno $S Al Fine
Da Segno Al Fine
Da $C
Da
Da $2.0$C Da
$[$#
1.2.3.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden