Vorige pagina    Harmony Assistant    Volgende pagina 
 

Inleiding
Producten
Wat is er nieuw ?
Handleiding
Notatie
Geluidsweergave
Inleiding
Regels
Effecten en expressie
Microtonale aanpassing
Vervangende stemming
Digitale Effect processor
Parameter curven
Gebruikerinstrumenten
Digitale audio tracks
Jukebox
Afspelen van een karaoke
Gefrette vingerzetting
Apparaten/scripting
Virtual Singer
Myriad HQ
FAQ
Software licentie
Technische ondersteuning
Appendices
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:
In het Engels:

 

Vervangende stemming

Principe


In een eerder hoofdstuk (microtonale aanpassing) zag u al dat het mogelijk is om de toonhoogte van een noot zodanig te wijzigen, dat hij overeenkomt met een frequentie die afwijkt van de 12-staps gelijk getemperde (12ET) afstemming.
Wij verwijzen u naar dat hoofdstuk als u wilt weten hoe de waarden van de microtonale aanpassing berekend moeten worden, om de gewenste frequenties af te kunnen spelen.
Door deze eigenschap te combineren met een groep van regels, wordt het mogelijk om een notenbalk te maken die automatisch in een andere stemming afspeelt. De stemming is dus niet de 12ET.

Gebruikmaken van een voorgedefinieerde sjabloon

Bij het programma wordt een aantal documentsjablonen met een vervangende stemming meegeleverd.
Als u een een nieuw document aanmaakt met Archief>Nieuw, dan kunt u de Vervangende stemmingen openen en hieruit een sjabloon kiezen.
Alle noten die in de partituur staan, zullen volgens deze vervangende stemming worden afgespeeld.

Gebruikmaken van een voorgedefinieerde groep regels

Als u een vervangende stemming wilt toepassen op een notenbalk die al bestaat, dan kunt u de regels selecteren waarmee deze vervangende stemming is opgebouwd. Hiertoe selecteert u "Instellen regels" in het menu van de notenbalk. Daarna kiest u de notenbalk waarop u de vervangende stemming wilt gaan toepassen.
Opmerking: Als u meerdere notenbalken in hetzelfde document heeft waarop u de vervangende stemming wilt toepassen, dan moet u het bovenstaande voor iedere notenbalk herhalen.
In het regelvenster klikt u nu op "Regels laden". Open nu de map "Alternate tunings" ("vervangende stemmingen") in de map waar Melody of Harmony ge´nstalleerd is.
Kies nu het bestand met de groep van regels (.lex) die u wilt toepassen. Klik nu op OK.

Vanaf dat moment worden alle noten in de notenbalk gespeeld volgens de nieuwe toonladder.

Opmerking: Onder de "Alternate tunings" map vindt u ook een map met de naam "Demos". Hierin staan demonstratiebestanden. U kunt hen laden met "Archief>Openen".

Aanmaken van een eigen groep regels

Stel dat u van alle derden in een notenbalk de toonhoogte verschoven wilt hebben. U wilt dit doen met 16 honderdsten van een halve toon van een 12ET toonladder.
Dit doet u als volgt:

 • Selecteer Notenbalk>Regels instellen;
 • Klik op "Toevoegen";
 • Typ een naam in voor deze regel (bijvoorbeeld "Derde");
 • Kies bij Toon naam "Nooit" als u het woord "Derde" niet onder de noten wilt zien;
 • Vink "Alle vormen" en "Alle kleuren" aan;
 • Verwijder de vink bij "Alle toonhoogtes";
 • Voeg in het toonhoogte gebied een E in (of typ een E in in het tekstveld). De E is de derde in een C majeur toonaard;
 • Vink "Voor alle octaven" aan (zodat alle E's worden be´nvloed, onafhankelijk van hun octaaf);
 • Vink "Volg Toonaard" aan (zodat het toegepast wordt op derden -niet zijnde E- als de toonaard niet C majeur is);
 • Vink "Standaard instrument" aan (zodat deze noot gespeeld wordt met hetzelfde instrument als de andere noten in de notenbalk);
 • Klik op "Speciaal" en geef de microtonale aanpassing van 16 door, zoals uitgelegd in het hoofdstuk microtonale aanpassing;
 • Sla, als u dat wilt, de regels nu op met het klikken op "Regels bewaren" (deze regels worden ook opgeslagen met uw document).
Deze eenvoudige groep van regels -ÚÚn regel om precies te zijn- zal de toonhoogte van iedere derde noot (E in een C majeure toonladder) veranderen.
Als u andere noten in de notenbalk wilt wijzigen, dan hoeft u slechts een andere regel in te voeren. Als de te wijzigen noot voortekens (of accidenties) kan krijgen, dan moet u het "Differentieer enharmonie" aanvinken. De "Differentieer enharmonie" checkbox in het venster zorgt ervoor dat het programma een andere regel toepast op de enharmonie (verschillende manieren om dezelfde noot op te schrijven, maar dan gebruikmakend van voortekens of accidenties).
Als u van deze eigenschap gebruikmaakt, dan kunt u een groep van regels opbouwen die toegepast wordt op bijvoorbeeld C kruis en D mol. U heeft daarmee een andere toonladder gemaakt die 21 verschillende noten kan bevatten.

Afspelen van notenbalken met een vervangende stemming

Dezelfde beperkingen die u eerder zag in de microtonale aanpassingen, gelden ook voor de vervangende stemmingen. Als u MIDI gebruikt, schrijf dan alleen "solo" notenbalken met een vervangende stemming (en dus geen akkoorden). Let ook goed op dat er geen andere notenbalk is die hetzelfde MIDI kanaal gebruikt.(c) Myriad - Alle rechten voorbehouden